m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

15.06.04 oli Viljandi kandis tornaado!

EMHI Viljandi meteoroloogiajaama vaatleja sõitis läbi need kohad, mis said 15. juunil 2004 keeristormis kahjustada.

Ta kirjutas järgmist: “Teadaolevatest kohtadest suurim kahju oli talunik Tomsoni metsas Matapera külas, kus umbes ühel hektaril oli suuri ja vanu puid koos juurtega üles tõmmatud. Puid oli paarikümne ringis ja kõik olid risti-rästi, üksteise peal ja all. Puude kõrguseks arvas talunik umbes 30 m. Juurestik koos mullakamakaga oli püsti ja selle läbimõõduks arvasime ca 4 m. Puud olid enamasti kuused, aga oli ka lehtpuid. Sama taluniku õues oli veel palju puid maas. Suur ja jändrik kask oli umbes 2 m kõrguselt murdunud. Selliseid murdunud suuri puid oli tee ääres palju ja murde – keerukoht oli vastupäeva.

Puude langemise suunda oli kohati raske määrata, sest neid oli igatpidi, aga inimeste ütluste põhjal võib järeldada, et tornaado liikumissuund oli läänest itta.

Veel kohalike inimeste ütlusi:

  • rohi oli ringikujuliselt lamandunud
  • pilved olid olnud imelikult koos ja nähti tornaado lonti
  • tuul oli keerutanud üles-alla
  • katusetükke lebas kõikjal
  • talunik ütles,et ta nägi nagu oleks valge sein tulnud ja kõik asjad lendasid ning ta jooksis tuppa, sest pole 60 aastat midagi sellist näinud. Möll oli umbes 10 minutit kõva raginaga, siis oli äkki kõik vait.”

 

Spetsalisti selgitus 15. juuni 2004 trombi sünoptilise tagapõhja kohta.

Vana väheliikuv tsüklon püsis Valge mere läheduses. Selle peamine külm front oli suunatud Venemaa kesk-aladelt Läänemere poole, Eesti kohal oli tsükloni tagalasse tunginud jahe ebapüsiv õhumass. Päeva jooksul arenesid külmal frondil paar lainet Läänemere kohal ja liikusid Eesti peale. Tromb esineski ilmselt sel momendil, mil ühe laine tagalas algas veelgi jahedama õhu sissetung. Õhutemperatuuri maksimum enne nähtust tõusis Viljandis kõigest 15,6°C. Nii hommikune kõrgemaid õhukihte läbinud raadiosondi andmeil tehtud arvutused kui ka hilisemad radaripildid andsid pilvetipu kõrguseks vaid 5-6 km.

Huvitav on veel märkida, et umbes samal ajal tabas tromb ka Soomes Põhjalahe ääres asuvat Torniot. Seal oli ilm veel mõni kraad külmem, nähtusega äikest kaasas ei käinud. Teave pärineb Soome sünoptikutelt.

Võrdluseks : 16.07. 2001. a. Lääne-Virumaad tabanud trombid kui ka 4. juulil 2002. a. Pärnu-, Lääne- ja Harjumaad läbinud trombid toimusid hoopis tingimustes, mille Eesti kohal kohtusid troopiline kuum õhumass ja parasvöötme jahe õhk. Äikesetormide eel tõusis õhutemperatuur 30°C lähedale. Äikesepilved arenesid 10…12 km kõrguseks.

 

Merike Merilain

EMHI Ilmaprognooside osakonna juhataja

 

Tornaado ehk tromb Viljandimaal 15. juunil 2004

Üks ebatavalisemaid tornaadosid Eestis tekkis 15. juunil 2004 pärastlõunat kella 15 ja 15.30 vahel Viljandi lähedal Pärsti vallas Leemeti küla lähedal. Ebatavaline oli tema liikumise suund läänest itta. Enamik Eesti tornaadosid liigub lõunast põhja suunas. Tornaado trassi laius oli umbes 100 meetrit ja ta läbis vahemikega umbes 10 kilomeetrit. Pinska külas lõhkus keeristorm katuseid, murdis puid, lükkas rööbastel liikuma 15 tonnise kraana, mis rööbastee lõpus murdis tõkendi ja paiskus kummuli. Kaldunud pisut lõunasse, laastas ta Matapere külas talunik Tomsoni metsa. Viljandi Meteoroloogiajaama vaatleja Ülle Murro ja ajakirjanik Aivar Aotähe andmetel olid väänded murtud puudel vastupäeva. Pärsti valla keskkonnaspetsialist Villu Lükk tegi fotosid sellest tornaadost. Nagu teada pole Eestis varem kellelgi olnud õnnelikku juhust tornaadodest nii häid fotosid teha. Tõenäosus on ju väga väike näha ja pildistada Eestis harva, keskmiselt ainult 2-3 korda aastas, esinevat tornaadot. Villu Lükk nägi ka, et tornaado pöörles vastupäeva. Tornaado tugevus Fujita skaalas oli F!-F2, TORRO skaalas T3-T4. Samal päeval esines tornaado ka Lapimaal Soomes. Tornaadost informeeriti ka rahvusvahelist Tornaadode Uurimise Organitsiooni TORRO (Tornado Research Organization). Samuti teavitatakse Saksa ja Itaalia vastavaid keskusi, mis registreerivad Euroopas esinevaid keeristorme, et nende tekkepõhjusi, omadusi ja liikumisteid uurida.

 

Heino Tooming

TORRO Eesti esindaja

TORDach-Saksa, Austria ja Šveitsi tornaadode uurimise organisatsiooni välisvaatleja

5 / 2 hindajat