m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

WMO pressiteade 3

MAAILMA METEOROLOOGIA KONGRESS PEAB PRIORITEETSEKS RAHVUSVAHELIST KOOSTÖÖD ILMA, KLIIMA JA VEE ALAL

Maikuus kolm nädalat kestnud Maailma Meteoroloogia Kongressil Genfis võeti vastu uus Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) tööprogramm, mis määratleb WMO tegevuse suuna aastateks 2004-2007. Peamised suunad olid: loodusõnnetuste ennetamine ja leevendamine; veeressursside hinnang; kliimamuutuste alased uurimistööd ja nende rakendused; teaduslikud ja tehnilised uurimistööd keskkonna seisundi halvenemise takistamiseks; riiklike meteoroloogia- ja hüdroloogiateenistuste kompetentsi ja rolli olulisuse tõstmine.

Üle 800 delegaadi riiklikest meteoroloogia- ja hüdroloogiateenistustest, aukandjad ja meteoroloogia- ja hüdroloogiaorganisatsioonide esindajad 171-st riigist ja 36-st rahvusvahelisest organisatsioonist osales neljateistkümnendal Maailma Meteoroloogia Kongressil (Genfis, Šveitsis, 5.-24. mail 2003), mis lõpetas oma töö päev planeeritust varem. Organisatsiooni liikmeks astusid kaks uut riiki, Butaan ja Kiribati, tõstes liikmesriikide ja territooriumide arvu 187-le. Eesti Vabariik on WMO liige aastast 1992.

Kongress valis WMO uueks peasekretäriks Michel Jarraud (Prantsusmaa, WMO peasekretäri asetäitja aastast 1995), kelle volitused algavad 1. jaanuaril 2004. aastal ja uueks WMO presidendiks, dr. Alexander Bedritsky (Venemaa). 20 aastat WMO peasekretäri ametis olnud professor Godwin Olu Patrick Obasile omistas Kongress emeeritus-peasekretäri tiitli.

Kongress andis suunised teaduslikele ja tehnilistele programmidele ning võttis vastu mitmeid otsuseid riiklike ilmateenistuste tugevdamiseks nende kompetentsuse tõstmisega ja nende rolli olulisuse nähtavaks muutmisega säästva arengu tagamisel.

Kongress võttis vastu otsused algatada uued WMO programmid järgmistes valdkondades:
1) loodusõnnetuste ennetamise ja leevendamise programm, mille eesmärk on laiendada rahvusvahelist koostööd loodusõnnetuste alases tegevuses;

2) hüdroloogia ja veeressursside hinnangu alase tegevuse tugevdamine;

3) kliimamuutused ja nende mõju – WMO poolt finantseeritava Globaalse Kliimauuringute Süsteemi (GCOS) tugevdamine;

4) uue, ulatusliku ja interdistsiplinaarse kosmoseprogrammi alustamine eesmärgiga parandada satelliidisüsteemide kasutamise efektiivsust;

5) keskkonna seisundi halvenemisega võitlemise eesmärgil läbi viidavad uuringud ja atmosfääri seire ning ka atmosfääri saastatuse alaste andmete kogumine. WMO osaleb aktiivselt nii Viini konventsiooni kui ka selle Montreali protokolli alases tegevuses;

6) arengumaade programmi loomine eesmärgiga aidata kaasa arengumaade riiklike ilmateenistuste majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, suurendades muuhulgas ka hariduse ja täiendkoolituse alase abi andmist vastavatele riikidele.
Kongressi dokumendid on kättesaadavad internetiaadressil:
http://www.wmo.ch/Documents/sessions/Cg-XIV/English/PINK
Jaan Saar
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor
Eesti Vabariigi alaline esindaja WMO juures

Lisainformatsioon:
Maailma Meteoroloogiorganisatsioon – http://www.wmo.ch

Hinda meid!