m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Avalda arvamust

Euroopa Komisjon küsib Eesti elanike arvamust oma riigi välisõhu kvaliteedi kohta

Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Elame suurema osa oma elust välisõhku hingates. Välisõhust oleneb ka see, missugust õhku me hingame kodus – tube saab ju tuulutada ainult värske ja puhta välisõhuga. Veelgi laiemas plaanis oleneb välisõhust, õigemini keemilistest ühenditest, mida ta sisaldab, elu eksistents.

Välisõhu saastamine ja selle mõjud ei tunne riigipiire. Välisõhu saastatust põhjustavate keemiliste ja füüsikaliste tegurite negatiivne mõju väljendub inimese tervise halvenemises, taimede produktsiooni kahanemises, osoonikihi paksuse vähenemises, happevihmades ja kliima muutumises. Seetõttu on vajalik, et välisõhu saastuse vähendamine ja välisõhu kvaliteedi parandamine toimuks erinevates riikides samade reeglite järgi. Euroopa Liidu tasemel suunab ja koordineerib sellealast tegevust Euroopa Komisjon.

 

Euroopa Komisjoni poolt on esile kutsutud CAFE (ingl Clean Air for Europe – Puhas Õhk Euroopale) projekt eesmärgiga saada ühe laua taha kõik asjasse puutuvad organisatsioonid, et kooskõlastatult kujundada ja suunata Euroopa Liidu välisõhu kaitse poliitikat.

 

CAFE töö tulemusena peab 2005. aasta juuniks valmima Euroopa Liidu ühtne välisõhu kaitse poliitika dokument, nn. Valge Raamat (ingl White Paper), mis kehtestab pikaajalised välisõhu kaitse eesmärgid, ülesanded ja kohustused Euroopa Liidus kuni aastani 2020.

 

Euroopa Komisjoni eestvõttel on koostamisel ka mitmesugused tegevusplaanid välisõhu kvaliteedi jälgimiseks ja parandamiseks. Nende plaanide ja välisõhu kaitse poliitika dokumendi koostamisel tahetakse arvesse võtta ka Euroopa Liidu elanike arvamust. Selle eesmärgiga on koostatud kõikide liikmesriikide kodanikele suunatud küsimustik.

 

Meie kõigi vastused on olulised, kuna nende alusel tehtavad otsused avaldavad tulevikus mõju meile kõigile.

 

Küsimustiku eestikeelne versioon asub SIIN.

 

http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=356&lang=ET&action=changelangformviewer

1 / 1 hindajat