m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Merevee taseme tõus 27-28. oktoober 2006

Kiire meretaseme tõus, kohati ligi 10 cm tunnis, jõuab maksimmaalse tasemeni 27. okt õhtul, +130…+140 cm Pärnu lahes kell 18 (kohalik aeg) ja kell 21,  +120…+130 cm Narva lahes ning +80…+85 cm Tallinna lahes. Kuna tormtuul 28. okt. keskööl isegi tugevneb jääb veetase maksimumi lähedale püsima suhteliselt pikaks ajaks, Narva ja Tallinna lahes 5 tunniks ja Pärnus isegi ligi 12 tunniks. Kõrgemale eeltoodud veetasemetest vesi siiski ei tõuse.

Veetase hakkab langema Tallinna ja Narva lahtedes 28. okt kesköö paiku, Pärnus kella 3-st. Pärnus jääb veetase suhteliselt kõrgeks +60…+80 cm terveks 28. oktoobriks ja näitab edasist langustendentsi 29. oktoobri keskööl. Narva lahes langeb veetase keskpäevaks +40 cm ja Tallinna lahes +20 cm tasemele, millele järgneb mõlemas lahes uus tõus 28. okt. õhtul +80 cm tasemele Narva lahes ja +50 cm-ni Tallinna lahes. Haapsalus prognoosime veetaseme maksimaalseks tõusuks +110…+130 cm ja veetaseme käitumine peaks olema sarnane Pärnuga. Selle lahe lokaalsed iseärasused lubavad arvata et läänetuule tugevnemisel on lahepäras üleujutuse oht täitsa olemas.

Madalates rannikupiirkondades ja lahtedes nagu Pärnu ja Narva, samuti Haapsalu Tagalaht, tuleb veetõusule lisaks kindlasti arvestada lainetusega, mis veetasemele lokaalselt lisab kuni 50 cm ja üleujutus võib ohustada ka neid alasid mis on keskmise meretaseme suhtes aboluutkõrgusega vähem kui +1.7 m.

Meresüsteemide Instituut

Lisa informatsioon: MSI_Merevee_tase_27.10.2006.pdf

Hinda meid!