m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kliimaraport näitab kliimasoojenemise vältimatust

Hispaanias toimunud Valitsustevahelise Kliimamuutuste Paneeli (IPCC) 27. istung andis ülevaate ülemaailmsest neljandast kliimamuutuste hinnanguraportist ja võttis vastu koondaruande poliitikutele, milles öeldakse, et kliima edasine soojenemine ning kliimamuutuste mõjud on 21. sajandil vältimatud.

Istungil toodi välja, et inimeste poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase 30 aasta jooksul 40% kasvanud, mis oluliselt mõjutab kliima soojenemist. Vajalik on pöörata tähelepanu kliimamuutuste mõjudega kohanemisele ja nende mõjude leevendamisele.

Kliima muutus puudutab kõiki riike, seejuures arengumaad on kliimamuutuste osas eriti haavatavad. Samal ajal on need mõjud erinevad. Mõnda regiooni ähvardab põud ja toidupuudus, teisi kohti aga sademete üleküllus ja üha sagenevad katastroofilised tormid. Ei ole välistatud ka muutused kliima külmenemise suunas. Veetaseme tõus meredes ähvardab väikesaari ja rannikualasid.

Ega Eestigi jää neist muudatustest puutumata. Seda on näidanud viimastel aastakümnetel aset leidnud keskmise temperatuuri tõus, samuti varajasem kevade saabumine. Sarnaselt teiste riikidega on ka Eestil kohustus planeerida vajalikke meetmeid õhku paisatavate kasvuhoonegaaside ja kliimamuutuste mõjude vähendamiseks.

IPCC aruande eesmärk on anda hinnang olemasolevatele teaduslikele, tehnilistele ja sotsiaalmajanduslikele aspektidele ja juhtida poliitikute tähelepanu vajalike abinõude rakendamiseks. See tegevus hinnati käesoleval aastal Nobeli rahupreemia vääriliseks. Neljanda aruande koostamisega olid seotud üle 2500 spetsialisti ning eksperdi, ligi 800 autorit ja 450 juhtautorit rohkem kui 130 riigist.

Raportit tutvustatakse selle aasta lõpus ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 13. osapoolte kokkutulekul Balis.

Täpsem info IPCC ja kliimamuutuste raporti kohta on kättesaadav aadressilt http://www.ipcc.ch/.

Jaan Saar
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor

4 / 1 hindajat