m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

WMO kokkuvõte 2006. aasta kasvuhoonegaaside kohta

GENF, 23. november 2007.

2006. aastal  mõõdetud süsinikdioksiidi (CO2) kogused atmosfääris olid kõrgemad kui eales varem. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) poolt avalikustatud 2006. aasta kasvuhoonegaaside infoteate kohaselt oli süsinikdioksiidi tase 381,2 osakest miljoni kohta tõustes seega 0,53% võrreldes 2005. aastal mõõdetud tasemega 379,2.

Informatsiooni allikaks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni poolt tunnustatud WMO globaalne CO2 ja CH4 seire võrgustik.

Peale veeauru esineb Maa atmosfääris kasvuhoonegaasidest kõige enam süsinikdioksiidi, metaani (CH4) ning dilämmastikoksiidi (N2O). Kasvuhoonegaasid on peamiseks kliima soojenemise põhjuseks. Ka dilämmastikoksiidi kogus oli 2006. aastal rekordiliselt kõrge: kuni 0,25% rohkem, tõustes 319,2 osakeselt miljardi kohta 320,1-le. Samas on metaani kogus püsinud peaaegu muutumatult, tasemel 1782 osakest miljardi kohta.

Suurema osa 36%-lisest CO2 tõusust alates 18. sajandi algusest on põhjustanud fossiilkütuste põletamine. Umbes üks kolmandik õhku eraldunud dilämmastikoksiidist on tekkinud inimtegevuse tagajärjel nagu kütuse põletamine, biomassi põletamine, väetiste kasutamine ning teatud tööstusprotsessid. Inimtegevused nagu fossiilkütuste kasutamine, riisikasvatus, biomassi põletamine, prügimäed ja kariloomade pidamine toodavad 60% atmosfääris olevast metaanist ning ülejäänud 40% on looduslike protsesside, näiteks märgalade ning termiitide põhjustatud.

Kasvuhoonegaaside infoteade: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghgbull06_en.html

Lisainfo:
Jaan Saar
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor
Tel: 666 0988
GSM: 50 90 390

Hinda meid!