m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

EL uuendab ja ühtlustab metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutusmeetodit

EMHIs oli nõupidamine Soome Meteoroloogia Instituudi (FMI) töötajate Pertti Nurmi ja Timo Laine´ga Pertti Nurmi on Euroopa Komisjoni algatatud projekti “Preview” (Prevention, Information and Early Warning) Soome poolne täitja.

Seoses metsatulekahjude ohtlikkusega inimeste varale ja vahel ka eludele, on Euroopa Nõukogu seadnud ülesandeks kaasajastada ja ühtlustada (Euroopa riikides) kasutusel olevaid metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutamise meetodeid. See võimaldaks ka Euroopa riskiolukordade kaarti üheselt mõista.

Arvutamise aluseks on võetud Kanadas välja töötatud meetod, mida kohandatakse Euroopa tingimustele. Kuna looduslikud tingimused Euroopas on erinevad, on projekti põhitäitjaks määratud JRC (Ispras), Vahemeremaade indeksi (FWI) arvutusi juhib Prantsuse ilmateenistus ja põhjamaade indeksi väljatöötamist FMI.

Indeksi arvutamisel võetakse aluseks õhutemperatuur, õhuniiskus, tuule kiirus, summaarne päikesekiirgus, pilvisus, sademed ja arvestatakse ka maapinna niiskust. Õhutemperatuur, niiskus, päikesekiirgus ja tuulekiirus võetakse uue meetodi puhul HIRLAM mudelist, sademete summad võetakse kombineeritult vaatlusjaamade ja radariandmetest. Indeksit arvutatakse ja vajadusel edastatakse tarbijatele 2 korda päevas.

 

Täpsustatud indeks lubab

  1. anda täpsemat ja üksikasjalikumat informatsiooni territooriumi tuleohtlikkuse kohta, sest algandmetena kasutatakse HIRLAM mudeli infot 3 või 15 km sammuga, mis võimaldab arvestada ka paikkonna pinnamoodi;
  2. sademete andmed saab radariinfot kasutades kogu territooriumi kohta, mitte ainult vaatlusjaama asukohast;
  3. indeks arvutatakse prognoosina, mis lubab ohu korral tulekahju kustutamiseks paremini valmis olla.

 Käesoleval ajal näeb EMHI projektis osalemise takistustena korrektsete  radariandmete (sademete summad) ja maapinna niiskusesisalduse andmete puudumist. Kui järgmisel aastal läheb käiku uus radar Sürgaveres ja leitakse võimalused maa niiskuse määramiseks ning lahendatakse arendustöö finantseerimine, oleks võimalik FMI juhendamisel ka EMHIs metsade tuleohtlikkuse indeksite arvutamise meetod EL omaga ühildada.

 

Jaan Saar

Hinda meid!