m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Alanud on tuleohtlik aeg, kulupõletamine keelatud

Alates tänasest on kulu põletamine keelatud üle Eesti

Toetudes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetele on Eestimaal lumikate valdavalt sulanud ning alanud tuleohtlik aeg. Alates tänasest on kulu põletamine keelatud.

2007. aasta 1. aprillist jõustunud keskkonnaministri määruse „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulu põletamine peale lume sulamist.

Keskkonnaministri määruse kohaselt algab tuleohtlik aeg kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

Kulupõletamise keelust üleastujaid ootab rahatrahv kuni 18 000 krooni, lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal tasuda tekitatud keskkonnakahju.

Kuna kulupõlengud saavad enamasti alguse hooletust lõkketegemisest, siis tuletab päästeteenistus meelde, et lõket tehes peab järgima ohutusnõudeid. Samuti tuleks kohaliku omavalitsuse eeskirjadest kontrollida, kas antud piirkonnas lõket üldse teha võib.

Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga (tuule tugevus kuni 1,5 m/s). Mittesüttiva pinnasega ümbritsetud lõkkease peab asuma hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (näiteks tulekustuti või ämber veega). Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta. Arvestama peab ka sellega, et põletamisel tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

Nõuetele mittevastava lõkketegemise eest on ettenähtud rahatrahv kuni 12 000 krooni.

Möödunud aastal oli ligi kaks tuhat metsa- ja maastikupõlengut, milles hukkus ka üks inimene. Tänavu on registreeritud juba üle 40 metsa-ja maastikupõlengu.

Hinda meid!