m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Uued automaatseirejaamad Eesti rannikul

EMHI on Keskkonnainvetseeringute Keskuse ja Euroopa Regionaalaregu Fondi toel moderniseerinud meteoroloogia, hüdromeetria ja rannikumere seirevõrku asendades manuaalsed mõõtmised tänapäevase automaatse seiretehnoloogiaga. Kaasajastatud tehnoloogia on eelduseks, et olla keskkonnaseires rahvusvahelisel tasandil ühtselt mõistetav ning osaleda tunnustatud andmevahetuses.

Eesti rannikumere territoriaalvete kohta käivate mereilmateadete ja tormihoiatuste koostamiseks on vajalikud piisava ajalise ja ruumilise tihedusega andmed rannikumere tuultest ja veetaseme tõusust, mida saavad operatiivselt reaalajas jälgida nii erialaspetsialistid kui tavakodanikud. Elanikkonna varajaseks teavitamiseks ohuolukorrast ning võimalike tagajärgede ennetamiseks ja turvalise elukeskkonna tagamiseks koostatavad prognoosid ning hoiatused edastatakse tsiviil- ja jõustruktuuridele ning meediakanalitele. Samuti saab igaüks jälgida EMHI kodulehe kaudu näiteks meretaseme tõusu just teda huvitavas rannikupiirkonnas, kuhu on paigaldatud seirejaam. Ühes Läänemere tiheneva laevaliiklusega kasvab ka vajadus operatiivse ilmainfo järele, tarbijateks nii sadamad, mida väisavad suured reisilaevad ja tankerid kui ka väikesadamad, samuti kalurid ja veesportlased.

Vahetult enne sügiseste heitlike ilmade algust on paigaldatud automaatikaseadmed Narva-Jõesuu, Virtsu, Pärnu ja Ristna rannikumere seirejaamadesse ning tihendatud võrgusammu uute, vastavatud rannikujaamadega Pirital, Rohuneemes, Dirhamis ja Haapsalus. Lisaks uuendatakse käesoleval aastal tehnoloogia ka Loksa rannikujaamas ning lisatakse uus jaam Tallinnamadalale ja hoovusemõõtur Vahemadalale. Tuleval ning ületuleval aastal saab Eesti mererannik veelgi enam kaetud on-line ilmainfoga mil uuendatakse tehnoloogia olemasolevates Paldiski, Ruhnu, Vilsandi ja Sõrve seirejaamades, taasavatakse seirejaamad Osmussaarel ja Naissaarel ning täiendatakse võrku uute jaamadega Häädemeestes ja Vaindlool.

Seirejaamad mõõdavad veetaset, veetemperatuuri, tuule suunda ja kiirust, õhurõhku ning õhutemepratuuri. Mõõdetud andmed on reaalajas nähtavad EMHI kodulehel.kik_el

Hinda meid!