m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Maailma Meteoroloogiapäev 2012

Igal päeval, igal tunnil koguvad ja analüüsivad rahvuslikud meteoroloogia ja hüdroloogia teenistused kogu maailmas andmeid ilma, kliima ja vee kohta, muutes selle väärtuslikuks infoks, mis kaitseb elu ja loob kindla aluse ühiskonna ja kogu planeedi heaoluks.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (World Meteorological Organisation, WMO), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni spetsiaalse agentuuri ülesandeks on seejuures edendada rahvusvahelist koostööd oma 189 liikmesriigi hulgas. Iga-aastane 23. märtsil tähistatav maailma meteoroloogiapäev tähistab tol päeval 1950. aastal WMO loomiseks jõustunud konventsiooni.

Tänavuse meteoroloogiapäeva teemaks on: „Meie tuleviku kindlustamine seoses ilma, kliima ja veega“. See teema keskendub meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste teenistuste olulistele kohustustele meie ja tulevaste põlvkondade jätkusuutliku tuleviku tagamisel.

Meie varustatus toidu ja selle tootmisega on sõltuvuses piirkonna kliimast ja kättesaadavast veest. Tööstus tarbib rohkesti vett ja energiat, linnadele on tarvis puhast õhku, kaitset tormide ning üleujutuste eest. Rahvusvaheline turism ja kaubandus sõltuvad transpordis paljus just ilmastiku ohutusest.

Need on vaid mõned näited, kuidas inimtegevus oleneb suurel määral meie ilma, kliima ja vee mõjust. Rahvuslikel meteoroloogia ja hüdroloogia teenistustel on täita juhtroll ilma, kliima ja vee jälgimisel ja nende sisemistest seostest arusaamisel. Käesoleval ajal vajame rohkem kui kunagi varem kliima projektsioone tulevikuks. Samuti peavad suurenema meie teadmised sellest, kuidas üldkliima nähtused väljenduvad piirkondlikul, rahvuslikul ja kohalikul tasandil.

See oli ka põhjenduseks Kliimateenuste Üldraamistiku (Global Framework for Climate Services) moodustamiseks, mille kiitis heaks Maailma Meteoroloogia Kongress 2011.aastal ja mis on nüüd üheks peamiseks Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni prioriteediks.

Antud kaugeleulatuv initsiatiiv aitab riikidel, eriti kergesti haavatavatel, ühelt poolt muutuva kliima riskidega toime tulla ja teiselt poolt õppida ära kasutama ka selle muutumise eeliseid. Nii avaneb kliima vaatlustesse, uuringutesse ja infotöötlussüsteemidesse investeeritud miljardite dollarite potentsiaal. Seejuures on kõrgemateks prioriteetideks ilmariskide vähendamine, veemajandus, toiduga kindlustamine ja tervise edendamine.

Sel moel annab Kliimateenuste Üldraamistik võimaluse meie tuleviku kindlustamiseks seoses ilma, kliima ja veega.
(Allikas: Powering our future with weather, climate and water)

23. märtsil on teil võimalus osaleda Maailma Meteoroloogiapäeva konverentsil „Meie tuleviku kindlustamine seoses ilma, kliima ja veega“ Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis aadressil Tallinn, Mustamäe tee 33, algusega kell 09.30.

Eelregistreerimine telefonil 666 0901 või meili teel inna.koit@emhi.ee

Hinda meid!