m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Valmis „Eesti meteoroloogia aastaraamat 2010”

Valminud on „Eesti meteoroloogia aastaraamat 2010”. Antud köide on alustuseks uuele aastaraamatute sarjale, mis peaks andma ülevaate Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatlusvõrgust antud aastal, seal teostatud meteoroloogiliste mõõtmiste tulemustest, samuti kasutatud instrumentidest, muudatustest mõõtmismetoodikas jne.

Aasta-aastalt on suurenenud vajadus kliimaandmete järele. Ilmanähtusi on Eestis mõõdetud juba 18. sajandi lõpust alates, täpsemalt aga ajast, mil loodi Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium, seega alates 1865. aastast. Ajaloolisi andmeid on võimalik leida nimetatud observatooriumi aastaraamatuist (alates aastast 1866), samuti „Meteoroloogia aastaraamatuist Eesti Vabariigi kohta” (1921–1937), teatmikest (nt „Климатологический справочник СССР, 1954. Выпуск 4”), agrometeoroloogilistest bülletäänidest, meteoroloogilistest ülevaadetest jne.

Käesolev ülevaade antakse nii meteoroloogilise aasta (01.12.2009 – 30.11.2010) kui kalendrilise 2010. aasta kohta. 2009. aasta detsembrikuul saab pildi Eesti ilmast 15 meteojaama, alates jaanuarist 2011 aga 25 jaama andmete alusel.

Aastaraamatu täistekst on saadaval ilmateenistuse veebilehe publikatsioonide rubriigis.

Hinda meid!