m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

KIK abiga täiustati hüdroloogiliste seireandmete infosüsteemi

Lõppes Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekt „Hüdroloogiliste seireandmete töötlemise ja säilitamise infosüsteemi laiendamine“.

Toetust kasutati hüdroloogilise andmebaasi alustarkvara litsentside ostmiseks, et võimaldada kõikidele hüdroloogidele hüdromeetriavõrgus juurdepääs automaatjaama andmete analüüsimiseks ja töötlemiseks. Nüüd võib-öelda, et enam pole tarvis töö tegemiseks järjekorras seista või paluda kolleegil see ära teha.

Projekti tulemusena muutub efektiivsemaks ka digitaliseeritud hüdroloogilise andmebaasi kasutamine ja sellesse andmete sisestamine. Kiiremini saavad rahuldatud erinevate teabenõudjate soovid Eesti veekogudes teostatud mõõtmiste ja analüüside kohta.

Lisaks muretseti GIS tarkvara litsentsid, mis võimaldavad visualiseerida ning professionaalsemalt töödelda hüdroloogilise seire käigus kogutud informatsiooni.

Keskkonnainvesteeringute keskuse logo

Hinda meid!