m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Rahvusvaheline tunnustus Tõravere jaamale

1. augustil avaldas tunnustust Maailma Kliima Uuringute Programm  (World Climate Research Programme WCRP) Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamale ja selle töötajatele  päikesekiirguse mõõtmiste suurepärase andmekvaliteedi eest. Esile tõsteti ka andmete ajaliselt täpset laekumist ülemaailsesse kiirgusbaasjaamade BSRN (Baseline Surface Radiation Network) võrku ning seda, et andmerida on ühtlane, ilma katkestusteta.

Eesti kiirgusmõõtmised on ainulaadsed ja kliimauuringute seisukohalt suure väärtusega.

Maapinna päikesekiirguse mõõtmised, mida teostatakse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamas juba 1950. aastast alates on suureks ja väga hinnatud panuseks rahvusvahelistes programmides ja projektides.
BSRN võrgu kaudu kasutavad neid andmeid Maailma Kliima Uuringute Programm (World Climate Research Programme WCRP), Globaalne Energia ja Veevahetuse Projekt (Global Energy and Water Exchange Project GEWEX), Globaalne Kliimavaatlus Süsteem (Global Climate Observing System GCOS) ja Globaalne Atmosfääri Vaatlusprogramm (Global Atmospheric Watch GAW).

Praegusel hetkel kuulub ülemaailsesse kiirgusbaasjaamade BSRN võrku 40 jaama, Tartu-Tõravere alates 1999. aastast.
BSRN võrku kuuluvate jaamade eesmärk on teostada väga täpseid ja pidevaid päikesekiirguse mõõtmisi maailma eri paikades.  Kõrge kvaliteediga vaatlusandmeid kasutatakse satelliitandmetega võrdlemiseks ja erinevate numbriliste mudelite hinnangute valideerimiseks.

Lisaks Tartu-Tõravere jaamale tunnustati ka Jaapanis asuvat Tateno jaama.

Hinda meid!