m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Ilmus 90. hüdroloogiline aastaraamat

Käesoleval aastal ilmunud „Hüdroloogiline aastaraamat 2012“ on juubelihõnguliselt üheksakümnes.

Hüdroloogiliste aastaraamatute sisu on ajas palju muutunud, kuid selle avaldamise eesmärk ja tähendus on püsinud sama: see on kokkuvõte lõppenud aasta hüdroloogilistest vaatlustest ja mõõtmistest riigi hüdromeetriavõrgus. Hüdroloogiliste vaatluste andmeid nagu veekogu veetase,  vooluhulk, jäänähted jt., on vajalikud veemajanduse korraldamiseks – äravoolu reguleerimine, maaparandus, vee võtmine, vesiehitiste rajamine jms.

Esimene hüdroloogiline aastaraamat trükiti 1924.a. Sisewete büroo poolt väljaandena, milles avaldati Eesti jõgede-järvede veepinna vaatlusandmeid, vooluhulga mõõtmiste andmeid, kokkuvõtteid uurimistöödest ning muid hüdroloogilisi vaatlus- ja mõõtmistulemusi, mis olid läbi viidud 1923.a. Varasemaid sisevete vaatlusandmeid oli avaldatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia  Observatooriumi poolt ja ka teistes tolleaegsetes trükistes. Siiski, hüdroloogilise aastaraamatu, kui hüdroloogilise seire tulemusena tekkiva informatsiooni avalikustamise alguspunktiks loeme 1924.a., mil publitseeritud väljaanne sisaldas andmete avaldamise põhijooni, mida võib ära tunda tänasteski aastaraamatutes.

90 aastat on pikk aeg ja hüdroloogilistes aastaraamatutes peegeldub meie ajalugu: muutused riigikorra vahetumistest ja hüdroloogiliste vaatluste administratiivsest kuuluvusest küll ühe või teise asutuse alluvusse. Kaks esimest trükist ilmusid ainult eestikeelsetena, kuid järgmised kuusteist aastat avaldati aastaraamatud nii eesti- kui saksakeelsetena. Edasi, ajaperioodil 1942-1990, olid aastaraamatud venekeelsed ning hüdroloogiline informatsioon Eesti territooriumi kohta moodustas osa endise NSVL territooriumil kogutud ja avaldatud hüdroloogilistest vaatlusandmetest.  Taasiseseisvumise järgselt aastast 1991, on aastaraamatud uuesti eestikeelsed koos ingliskeelsete tabelite pealkirjadega, kuid ilmuvad nüüd ainult digitaalsetena. Alates 2012.a. kevadest on kõik digitaalsed aastaraamatud ka avalikkusele kättesaadavad Ilmateenistuse kodulehel.

Hinda meid!