m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Uuendati vooluhulga mõõtmise seadmeid riigi hüdromeetriavõrgus

Selle aasta kevadel vahetati nõukogudeaegsed mõõteriistad tänapäevaste vastu välja. Uued mõõteriistad on nii loenduritega hüdromeetrilised tiivikud kui ka akustilised vooluhulgamõõtjad. Samuti soetati uusi veetaseme salvesteid, muu hulgas ka andmeedastusega salvesteid.

Jõe vooluhulga mõõtmine on töö- ja ajamahukas ning füüsiliselt raske töö. Uued mõõteriistad võimaldavad mõõta kiiremini ja täpsemini ning nad on töökindlamad. Erinevates hüdroloogilistes tingimustes uusi mõõteriistu kombineerides on võimalik jõuda usaldusväärse tulemuseni ka kõige keerulisematel jõelõikudel.

Tänapäevased tiivikud on valmistatud roostevabast terasest. Impulsiloendur registreerib pöörded, arvutab voolukiiruse ja salvestab andmed.

Akustilise mõõteriistaga on võimalik mõõta nii punktimeetodil kui ka seda paadil risti üle jõe vedades. Akustiline vooluhulgamõõtja on Doppleri efektil põhinev seade, millega mõõdetakse voolukiirust vees leiduvatelt osakestelt peegeldunud ultraheliimpulsside kaudu.

Uued mõõteriistad soetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti nr 5161 „Hüdromeetriliste mõõteriistade ja tarvikute soetamine” toel. Eesti jõgedel mõõdetakse vooluhulka ja arvutatakse äravool 56 hüdromeetriajaamas. Kogutud andmeid on vaja veevarude kasutamise planeerimisel, hüdrotehniliste ehitiste projekteerimisel ja ekspluateerimisel ning vee-erikasutuslubade väljastamisel.

5 / 1 hindajat