m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Keskkonnaagentuur tihendab kliimaalast koostööd Põhjamaadega

9.-10. detsembril 2014. a. toimus Keskkonnaagentuuris kliimakohtumine, mis kandis nime “Põhjamaade koostöö seminar kliimateenuste, tuleviku kliima ja pikkade kliimaridade homogeniseerimise teemal”. Rahvusvahelised põhjamaade koostöö kohtumised on toimunud juba aastaid, kuid Eestis korraldati kõrgetasemeline kliimakohtumine esmakordselt.Kliimaseminaril osalejad

Kohtumisel osales kokku üle kolmekümne Soome, Taani, Norra, Rootsi, Eesti ja Läti kliimaspetsialisti ning ka külalisesineja Ungarist. Eestit esindasid seminaril valdkonnaspetsialistid nii Keskkonnaagentuurist kui ka Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Teemapõhiselt olid osalejad jagatud kahte töögruppi:

NORDHOM (kliimaandmete homogeniseerimine) grupp rakendab erinevaid kliimaandmete homogeniseerimise meetodeid (näiteks HOME-R ja MASH) rahvuslike kliimaandmete peal. Homogeensusanalüüsi on iga projektis osalev riik alustanud esialgu kuupõhiselt, kuid edaspidi on plaanis analüüsida ka ööpäeva andmeid.Kliimaseminaril osalejad

NFCS (Kliimateenused ja tuleviku kliima projektsioonid) grupi kohtumisel oli põhirõhk tuleviku kliima teemal. Puudutati ka põgusalt erinevate riikide andmepoliitikat. Andres Luhamaa Keskkonnaagentuurist tutvustas külalistele, milliseid tulevikustsenaariume näitavad mudelid Eesti kliima kohta. Jaak Jaaguse (Tartu Ülikool) ettekannetest selgus, et Eesti kliima tulevikustsenaariumid näitavad aasta keskmise õhutemperatuuri ja aasta keskmise sademete hulga kasvu, seda eriti talviste sademete seas.

Martin Stendel Taani Meteoroloogia Instituudist tõi oma ettekandes välja õhutemperatuuri tõusu ja ekstreemsete sademete sageduse kasvu Taanis ning vastavalt sellele ka üleujutuste riski suurenemise. Taanil on viimaste aastate üleujutuse kohta ka juba arvukalt näiteid. Norra puhul tõstis sealse meteoroloogilise instituudi esindaja Eirik J. Førland esile aga õhutemperatuuri tõusu ja sademete suurenemise tulevikus.

Jarmo Kostinen Soome Meteoroloogia Instituudist esitles Euroopa ilmateenistuste radariandmete analüüsi projekti. Ta toonitas, et radarid ei asenda kunagi sademetemõõtjaid, kuid samas on need suureks abiks sademete ekstreemsete juhtumite analüüsimisel.

Ühtlasi lepiti kokku ka edasised tegevused, milleks on kohtumisel esitletud tulemuste laiendatud uurimine ning võimalike uute koostööprojektide algatamine.

NFCS grupi liider Lena Lindström ning NORDHOM grupi liider Erik Engström tänasid Keskkonnaagentuuri eduka seminari eest. Oma tänu tulemusliku kohtumise eest avaldasid ka paljud teised osalejad. Järgmine kohtumine toimub 2015. a. septembris Helsingis.

 

Lisainfo:

Kairi Vint
spetsialist-meteoroloog
Ilmavaatluste osakond
Keskkonnaagentuur / Estonian Environment Agency
Ilmavaatluste osakond
Mobiil: (+372) 53730618
Tel: 6660917
e-post: kairi.vint@envir.ee

Hinda meid!