m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) peasekretär Petteri Taalase aastavahetuse tervitus

wmo_logoTaaskord on üks huvitav aasta lõppenud. 2016 oli meteoroloogia seisukohast erakordne, sündisid mitmed piirkondlikud ja ülemaailmsed rekordid. 2015. aastaks oli meie planeet soojenenud üle ühe Celsiuse kraadi võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega ning lõppenud aastal ületab ülemaailmse keskmise temperatuuri tõus tõenäoliselt 1,2°C. Paljusid piirkondi mõjutasid tõsised põuad ja üleujutused, milles osaliselt võib süüdistada 2015-2016 esinenud El Niñot. Laastavad troopilised tormid möllasid nii Kariibi merel kui Vaiksel ookeanil, sealhulgas ka orkaan Matthew, mis võttis hulgaliselt inimelusid Haitil.

Kolme olulise kasvuhoonegaasi – süsihappegaasi, metaani ja lämmastikoksiidi – kontsentratsioonid purustasid samuti rekordeid. Aastased globaalsed keskmised CO2 tasemed küündisid uute murettekitavate väärtusteni, olles esmakordselt saavutanud 400 ppm taseme 2015. aastal. Üle 90 protsendi liigsest soojusest, mille toovad endaga kaasa kasvavad kasvuhoonegaaside tasemed atmosfääris salvestub ookeanides, mis omakorda põhjustab meretaseme tõusu ning korallide pleekimist. Kliimamuutuste mõju on eriti märgatav Arktikas, kus viimastel nädalatel on täheldatud ebatavaliselt madalaid merejää tasemeid ning märkimisväärselt kõrgeid temperatuure.

WMO ja selle liikmesriigid on teinud edukat teavitustööd nii poliitikakujundajate kui laiema üldsuse seas. WMO 2015. a kasvuhoonegaaside bülletään ning avaldused ülemaailmse kliima kohta aastatel 2011-2015, 2015 ja 2016 (eelversioon) said lõppenud aastal enneolematu meediakajastuse osalisteks. Nende avalduste suurimaks väärtuseks on WMO liikmesriikide ühine panus. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osapoolte konverentsil Marrakeshis (COP-22) võeti WMO avaldused ja bülletään esmakordselt ametlikult teadmiseks ning väljendati tunnustust nende koostamise eest. Veelgi enam, COP palus WMO-l ka edaspidi neid avaldusi regulaarselt esitada oma tulevaste sessioonide tarbeks. Marrakeshis tõstis WMO esile ka kliimateenuste olulisuse, eriti seoses nende tähtsusega kliimamuutustega kohanemise juures. On võimalik, et kliimateenused muutuvad ametlikuks osaks Pariisi kokkuleppe elluviimist puudutavates aruteludes tuleval kohtumisel Bonnis (COP-23).

WMO ja selle liikmesriikide panus ülemaailmselt olulistesse teemadesse nagu kliimamuutused ja säästva arengu eesmärgid võimaldavad muuta kogu meie töö nähtavamaks. See omakorda tugevdab WMO rolli kliima ja katastroofidega tegeleva juhtiva eriagentuurina ÜRO süsteemis. Meie teadmised on väga hinnatud meie partnerite poolt, kelle hulgas on Maailmapank ja sellised ÜRO organid nagu Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, Maailma Terviseorganisatsioon, ÜRO Katastroofiennetuse Büroo, UNFCCC, ÜRO Arenguprogramm ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon, rääkimata ÜRO peasekretärist endast.

WMO töötab selle nimel, et süvendada ja laiendada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja arengupartneritega ning suurendada ressursse ilma, kliima ja veega seotud institutsioonide võimekuse tõstmiseks oma liikmesriikides. Juunis sai WMO-st esimene Rohelise Kliimafondi poolt akrediteeritud ÜRO organisatsioon. Mitmepoolne partnerlus teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega aitab koondada täiendavaid ressursse ilma, kliima ja veega seotud teenuste arendamiseks kogu maailmas, eriti vähimarenenud riikides.

WMO peasekretär Petteri Taalas on tänulik selle eest, et liikmesriigid on usaldanud talle nii prestiižse organisatsiooni juhtimise. WMO on viinud läbi küsitlusi nii sidusrühmade kui oma personali seas, et parendada organisatsiooni töökorraldust ning kaaluda muudatusi selle ülesehituses. Taalase isiklik veendumus on, et mõned muudatused töökorralduses tõstaksid WMO-sse tehtavate investeeringute väärtust veelgi. Ühtlasi on ta tänulik liikmesriikidele, kolleegidele ja sekretariaadi töötajatele toetuse ja väärtuslike arutelude eest nende küsimuste lahkamisel.

Katastroofid, varajase hoiatamise teenused, veeressursside haldamine ja kliimamuutustega kohanemine ning nende mõju leevendamine jäävad ülemaailmselt olulisteks teemadeks. Pariisi kokkuleppe, Sendai katastroofiohu vähendamise raamistiku ja säästva arengu eesmärkide rakendamine saavad tuge ilma, kliima ja veega seotud teenustelt ning nendega seotud teaduslikelt saavutustelt. Ülemaailmsed tegevused pakuvad WMO liikmesriikidele nii väljakutseid kui võimalusi. Välismaailm ootab meilt pidevalt täiustatud teenuste osutamist, et tagada ohutus, toetada erinevaid majandussektoreid ning nõustada valitsust, laiemat üldsust ja väga spetsiifiliste vajadustega kliente. Oluline osa meie edust on teadmiste jagamine riikide ja regioonide vahel, sealjuures meie vähemarenenud majandusega liikmesriikide tugevdamine nii, et nad saaksid tagada sobivad teenused ka oma kodanikele.

WMO on tugeval positsioonil kahel põhjusel. Esiteks on tegu ülemaailmse koostööga, mis võimaldab jagada teadmisi ja andmeid ning rajada regionaalseid struktuure, et kasutada ratsionaalsemalt piiratud ressursse. Teiseks võimaldab WMO tihe koostöö oma 191 liikmesriigi meteoroloogilise- ja hüdroloogilise teenistusega neid otseselt konkreetsetes tegevustes abistada.
Toetudes oma aastasele kogemusele peasekretärina, on Taalas kindel, et WMO on väga tõhus ÜRO agentuur ning aina paremaks muutub. Kogu WMO personali nimel tänab ta WMO liikmesriikide esindajaid hindamatu toetuse ja koostöö eest 2016. aastal ning ootab huviga ühiseid ettevõtmisi aastal 2017.

Hinda meid!