m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Seirefoorum 2017: Arengud hüdrometeoroloogilises seires

9. novembril korraldas Keskkonnaagentuur seirefoorumi „Arengud hüdromoteoroloogilises seires“, et anda tervikülevaade selles vallas toimunud muudatustest, tehtud töödest ja tulevikutrendidest.

Keskkonnaagentuuri diretor Taimar Ala rõhutas oma avapöördumises, et hüdrometeoroloogilise seire osatähtsus on muutunud viimastel aastatel aina olulisemaks. Kliima on muutumises ning globaalses mõistes esineb varasemast oluliselt sagedamini kliima kõikumisi ning selle tavapäratuid ilminguid. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ilmastiku ekstreemsuste korral suudaksid nii aparaadid kui inimesed ohte aegsasti tuvastada ning sellest avalikkust informeerida.
Ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi tutvustas oma ettekandes, kuidas ja milliste vahenditega on Eesti kaetud meteoroloogilised seirejaamad ning milliseid parameetreid ja andmeid neis fikseeritakse.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Tiia Pedusaar andis ülevaate hüdroloogilise seire arengutest ja trendidest. Tema ettekandest nähtus, et viimase viie aastaga on hüdroloogiliste mõõtetulemuste kvaliteet oluliselt kasvanud: jõudsalt on uuendatud ja välja vahetatud spetsiifilisi mõõteriistu ning 2017 aasta sügiseks on pea 93% mõõtejaamadest juba automatiseeritud. Lähiaastate perspektiivis jätkatakse veekogudele akustiliste/raadioteel juhitavate vooluhulgamõõtjate ja jääkaamerate paigaldamisega ning äravoolu ja aurumise automatiseerimisega.

Riigi Ilmateenistuse radarimeteoroloogia peaspetsialist Tanel Voormansik andis ülevaate sellest, kuidas on hüdromoteoroloogilises seires seni radarit kasutatud ning milliseid parameetreid selle kaasabil mõõdetakse. Eestis on paigaldatud kaks radarit, millest üks töötab Harku jaamas ning teine Sürgaveres. Mõlema puhul on olulisel kohal saadavate andmete kvaliteet ning nende vastavus rahvusvahelistele nõuetele, kuna kuulutakse ühtsesse üle-Euroopalisse võrku.

Keskkonnaagentuuri prognoosmudelite osakonna peaspetsialist Jekaterina Služenikina kõneles satelliitandmete kasutamise rollist hüdromoteoroloogilises seires. Näiteks osaleb Keskkonnaagentuur käesolevast aastast MTGUP töörühmas, mis on seotud EUMESAT uue põlvkonna satelliitide käivitamise ja nendelt kättesaadavate sateliitandmete töötluse ettevalmistamisega.

Ilmateenistuse juhtivsünoptik Taimi Paljak andis põhjaliku ülevaate ilma- ja mudelprognoosist ning peatus oma ettekandes pikemalt hoiatuste teemal – millistel puhkudel ja millise taseme hoiatusi välja antakse ning millise etteulatuva sammuga nendest avalikkust teavitada tuleb ning on võimalik.

Seirefoorumil kõlanud ettekanded:

Sissejuhatus ja Taimar Ala avasõnad

Miina Krabbi ettekanne: “Meteoroloogiline seire”

Tiia Pedusaare ettekanne: “Arengud hüdroloogilises seires”

Tanel Voormansiku ettekanne: „Radar hüdrometeoroloogilises seires“

Jekaterina Služenikina ettekanne: „Satelliitandmete kasutamine hüdrometeoroloogilises seires“

Taimi Paljaku ettekanne: „Prognoosmudelid“

Esitatud küsimused ja nendele vastamine

Hinda meid!