m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kuressaare ja Roomassaare õhutemperatuuride võrdlus

Kuigi need vaatlusjaamad paiknevad üksteisest vaid ligikaudu 5 km kaugusel, on neid ümbritsev keskkond täiesti erinev. Kuressaare vaatlusjaam paikneb linnas kaubandushoonete, kortermajade ja tööstushoonete läheduses. Roomassaare vaatlusjaam asub lagedal alal mere ääres Roomassaare sadama vahetus läheduses ja on kolmest küljest ümbritsetud merega.

26. mail 2017. aastal alustas tööd Kuressaare ilmajaam. Et jaam on aasta jagu usinalt tööd teinud, on paslik võtta esimene aasta kokku.

Vaatlusaluse perioodi keskmine õhutemperatuur oli Kuressaares ja Roomassaares 7,3 °C. 75% juhtudest on õhutemperatuuri erinevus jaamade vahel kuni 1 kraad.

Vaadates õhutemperatuuri erinevust ööpäeva jooksul tundide lõikes, siis õhtusel ja öisel ajal kuni kella kuueni hommikul on Roomassaares olnud keskmiselt veidi soojem, aga enne lõunat ja päeval seevastu on olnud Kuressaares soojem.

Suvisel ajal (juuni, juuli, august) on ilmekalt jälgitav õhutemperatuuri ööpäevane käik, kus üldjoontes on ennelõunasel ja päevasel ajal kõrgem õhutemperatuur Kuressaares, õhtusel ja öisel ajal jällegi Roomassaares. Suve esimeses pooles, kui meri on veel jahe ja maismaa soojeneb päeval jõudsalt, on olnud rohkem suuremaid päevaseid õhutemperatuuri erinevusi Kuressaare kasuks. Suvel lõpu poole augustis on täheldatav vastupidine seos. Sellel ajal on meri juba oluliselt soojenenud ja öised kõrgemad õhutemperatuurid on tugevalt Roomassaare poole kaldu. Suvel on mõlemas jaamas tunni keskmine õhutemperatuur olnud ligikaudu 15,5°C.

Sügisel (september, oktoober, november) kõigub Kuressaares õhutemperatuur ööpäeva lõikes rohkem, kui mere ääres asuvas Roomassaare jaamas. Sügise keskmine õhutemperatuur on olnud Kuressaares 8,3°C ja Roomassaares 8,8°C. Sügise esimeses pooles on hulk päevi, kui öösel on Roomassaares olnud õhutemperatuur oluliselt kõrgem kui Kuressaares. Maksimaalsed erinevused on olnud ligi 8 °C. Ka oktoobris ja novembri esimeses pooles leidub mitmeid päevi, kus öine õhutemperatuur on Roomassaares olnud kuni 6 °C kõrgem. Päeval on õhutemperatuuri käik kas peaaegu võrdne või Kuressaares veidi kõrgem. Sügise lõpuks on merevesi juba oluliselt jahtunud ja suuri õhutemperatuuri erinevusi jaamade vahel enam ei ole.

Talvel (detsember, jaanuar, veebruar) on keskmine õhutemperatuur olnud Kuressaares ja Roomassaares sisuliselt võrdne, vastavalt -0,9 °C ja -0,8 °C. See viitab merevee oluliselt jahedamale temperatuurile, kui suve lõpus ja sügise esimesel poolel ning talvel ei oma see enam sadamas märkimisväärset õhutemperatuuri tõstvat efekti. Veebruari teises pooles oli meri küll jääs, aga mitmel ööl on Roomassaares õhutemperatuur olnud 3 °C kuni 5 °C kõrgem võrreldes Kuressaare jaamaga. Seda saab tõenäoliselt seletada suurema tuule kiirusega Roomassaares, mis takistab intensiivset õhu jahtumist ja pärsib õhutemperatuuri langust.

Kevadel (märts, aprill, mai) 2018 on Kuressaares olnud kõrgem keskmine õhutemperatuur kui Roomassaares, vastavalt 5,8 °C ja 5 °C. Suurimad õhutemperatuuri erinevused jäävad aprillikuusse ja mai lõppu, millest märkimisväärseim oli 9. aprillil, kui Kuressaares oli päevasel ajal õhutemperatuur 9,4 °C võrra kõrgem võrreldes Roomassaarega. Siinkohal kergitas Kuressaare õhutemperatuuri oluliselt kõrgemaks soe õhumass ja tänu selgele taevale otsese päikesekiirguse mõju. Samal ajal oli tuule suund edelast, mis kandis Roomassaare sadamasse jaheda merevee kohalt palju jahedamat õhku.

Hinda meid!