m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

101 aastat Eesti ilmateenistust

Lilled jõe kaldalAasta tagasi 18. mail tähistas oma 100. sünnipäeva Keskkonnaagentuuri juurde kuuluv Riigi Ilmateenistus. Väärika sündmuse puhul korraldati kogu aasta jooksul asutuse tööde ja tegemiste tutvustamiseks laiemale avalikkusele mitmeid sündmusi: pidulik vastuvõtt ilmateenistuse veteranidele, suur galaõhtu Lennusadamas, samuti avatud uste päevad ilmajaamades (meteoroloogidel, sünoptikuil, ilmavaatlejail vedas – kolleegid hüdroloogid on pidanud oma tänavuse sajandijuubeli pidustused lükkama tulevikku).

Sarnaselt teiste väärikaid sünnipäevi tähistavate organisatsioonidega otsustas Keskkonnaagentuur võtta juubeliaastaks kasutusele spetsiaalse logo, mis toetaks asutuse brändi ja tutvustaks tähtpäeva ka laiemale publikule. Juubelihõngu lisati kõikidele ilmateenistusega seotud avalikele üritustele, ilmaga seotud artiklitele jne: näiteks eksponeeriti aasta jooksul ilmateenistuse sünni- ja arengulugu tutvustavat fotonäitust „100 aastat Eesti ilma(teenistust)“ nii Loodusmuuseumis kui mitmetes asutustes ja linnades.

Mõnda juubeliaasta tegemistest

16. mail 2019. aastal paigaldati Peipsi järvele uudne automaatne poijaam, mis võimaldab jälgida muutusi vee kvaliteedinäitajates reaalajas.

Mais 2019 ilmus raamat „100 aastat Eesti ilma(teenistust)“, mis annab ülevaate nii ilmateenistuse ajaloost kui Eesti kliimast erinevate vaatenurkade alt – millised on meie kuud, aastaajad, milline ilm on meid saatnud olulisemate tähtpäevade ajal, kuidas meie kliima muutunud on ning millised muutused veel ees ootavad (lehitse virtuaalselt raamatut siit lingilt)

Mais valmis Tallinna lennuvälja kliimateatmik, mis koondab lennuvälja viimase 22 aasta meteoroloogiliste andmete statistilise analüüsi ning annab ülevaate kliimatingimustest (lehitse teatmikku siit lingilt).

31. oktoobril 2019 lõppes rahvusvaheline projekt „Lennumeteoroloogiliste tarkvarade soetamise ja andme-edastussüsteemide kaasajastamine“ (Sub-regional SWIM MET deployment to support NEFRA). Projekti raames võeti kasutusele uus meteoroloogiline visualiseerimissüsteem (SmartMet) ning andmeedastusformaat (IWXXM), mis hõlbustavad oluliselt lennuväljade prognooside ja ilmavaatluste ning õhuruumi hoiatuste edastamist rahvusvahelistesse infopankadesse.

22.-24. novembril 2019 toimus Tallinnas EUMETSAT, Copernicuse merekeskkonna seire teenuse (CMEMS)/Mercator Ocean International, Keskkonnaagentuuri ja Garage48 ühiselt korraldatud “Copernicus OceanHack”. Häkaton tõi Tallinna kokku 10 rahvusvahelist meeskonda, kelle eesmärk oli 48 tunni jooksul luua ideest prototüüp kasutades Copernicuse programmi mereseire teenuse andmeid Läänemere kohta.

11. novembril 2019 sai Tallinn-Harku aeroloogiajaam uue kaasaegsema radarikupli.

Aastavahetusel võeti kasutusele uued kriteeriumid ohtlike ilmastikunähtuste hoiatustele. Kliimamuutused toovad teatavasti kaasa äärmuslikke ilmastikunähtusi ja neis oludes kiireks adekvaatseks reageerimiseks ning kõigi turvalisuse tagamiseks tuli teha ka Eestis korrektiive hoiatuste kriteeriumite osas.

23. märtsil 2020 võttis ilmateenistus Harku aeroloogiajaamas kasutusele automaatsondeerimisjaama, mis võimaldab raadiosonde kaliibrida ning lasta välja tunduvalt lühema aja jooksul. Andmed tulevad taevast iga kahe sekundi järel nii sondi tõusu kui langemise ajal (vaata videot siit).

Meteoroloogiapäevaks ilmus 10. väljaanne aastaraamatute sarjas, mis annab ülevaate Keskkonnaagentuuri meteoroloogilisest seirevõrgust 2019. aastal, seirejaamades tehtud meteoroloogiliste mõõtmiste tulemustest, muudatustest mõõtmismetoodikas jne. Sirvida saab seda kaardiloona siit lingilt: https://arcg.is/1811Dr.

Meie tänavune meteoroloogipäeva konverents 24. märtsil oli seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisele seatud tingimustele paljuski uuenduslik, arvuka osavõtuga ning ületas oma lahenduselt ka meediakünnise (ettekanded leiad siit lingilt).

Koroonakriisi tõttu peatusid paljud regulaarsed liinilennud, seega lõppes ka teatava hulga meteoroloogiliste andmete laekumine lennukitelt. Selle tühimiku kompenseerimiseks otsustati mitmetes WMO liikmesriikides Euroopas lasta välja raadiosonde tihendatud graafiku alusel. Nii lasti aprillis Tallinn-Harku aeroloogiajaamas paariskuupäevadel välja täiendavaid raadiosonde.

Viirused põhjustasid ka virtuaalseid ekskursioone – need toimuvad 24.aprillist 2020 nii Tallinn-Harku kui ka tänasest päevast Tartu-Tõravere ilmajaamades. Jälgige reklaami!

Sellest ja palju muudest, mis on toimunud ilmateenustega 18.05.2019-18.05.2020 saab tutvuda ilmateenistus.ee uudiste rubriigis.

 

 

 

 

5 / 4 hindajat