m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Pärnu rannikujaama ja Pärnu-Sauga meteoroloogiajaama võrdlusmõõtmiste tulemustest

Pärnu-Sauga MJ ja Pärnu RJ asukohad kaardil1. aprillil 2019 hakati ametlikult taas ilmavaatlusi tegema Pärnu linnas. Seadmed paigaldati juba 2018. aastal ja mõõtmised jätkusid ka lennuväljal, mis oli ilmajaama koduks enam kui 10 aastat. Seda, kui sarnased või erinevad mõõtmistulemused on, saab lugeda äsja valminud analüüsist.

Pärnu rannikujaam ja Pärnu-Sauga meteoroloogiajaam asuvad üksteisele küllaltki lähedal, kuid neid ümbritsev keskkond on mõnevõrra erinev.

Detailsem analüüs on kättesaadav PDF failina siit

Kuigi sademete keskmised väärtused on sarnased, siis asukohast ja vahemaast tingituna on sageli sooja aja sajuhulgad erinevad, sõltuvalt rünksajupilvede liikumistrajektooridest ja ulatusest.

Õhuniiskus on üldiselt mõlemas jaamas olnud suhteliselt sarnane, küll tulevad aga märgatavad erinevused välja ööpäevases käigus, mis näitab päevasel ajal veidi niiskemaid olusid Pärnus, öösel aga seevastu Saugal.

Õhutemperatuur on Pärnus olnud pisut kõrgem, aga see erinevus on väga väike (vastavalt 8,7 ja 8,3 kraadi). Õhutemperatuuri ööpäevast käiku iseloomustavad päeval kõrgemad väärtused Saugal ja öösel Pärnus, mis on selgelt tingitud jaamade asukohast. Selline pilt on eriti ilmekas kevadel, suvel ja väiksemal määral ka sügisel ning tuleneb kohalikest mikroklimaatilistest erinevustest.

Ka keskmine ja maksimaalne tuule kiirus on olnud Pärnus veidi kõrgemad, mida saab seletada merele avatusega, kus tuul kogub takistamatult kiirust. Need erinevused tuule keskmises kiiruses omavad siiski mõningast kaalu vaid talvel, kui esineb rohkem torme ja on tuulisem. Teistel aastaaegadel ja kogu perioodi lõikes ei saa välja tuua suurt erinevust tuule kiiruses. Küll aga on soojal ajal olnud mõlemas jaamas tugevaid tuule puhanguid, mis ei ole esinenud samaaegselt, vaid on kaasnenud rünksajupilvedega. Talvised suuremad tuule kiiruse erinevused on olnud just viimastel aastatel, pikema perioodi jooksul ei ole need enam nii ilmekad. Mõlemas jaamas esinevad valdavalt edela ja lõuna tuuled, mille osakaal sesoonide lõikes varieerub.Pärnu RJ ja Pärnu-Sauga MJ meteoroloogiliste parameetrite erinevuse ööpäevane käik perioodil 17.04.2018-09.04.2020 ning tuulel 07.09.2010-09.04.2020. Graafiku joon negatiivsel poolel tähendab seda, et vastav väärtus on kõrgem Pärnu-Sauga MJ. Positiivsel poolel seda, et vastav väärtus on kõrgem Pärnu RJ. Näiteks: õhuniiskus on öisel ajal kõrgem Pärnu-Sauga MJ-s, päevasel ajal aga on kõrgem Pärnu RJ-s.

5 / 1 hindajat