m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Uued kliimanormid 1991-2020

Ilmateenistus võtab 2021. aasta jaanuaris kasutusele uued kliimanormid, mis on arvutatud perioodi 1991-2020 kohta. Eelmised kliimanormid olid arvutatud perioodi 1981-2010 kohta.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) poolt võetakse samuti kasutusele uus kliimanorm perioodi 1991-2020 kohta. Samas jääb globaalsete kliimamuutuste hindamisel endiselt kasutusele kliimanormid perioodi 1961-1990 kohta. Uue perioodi kliimanorme kasutatakse lühema perioodi (kuu, viimane aasta) ilmaolude iseloomustamiseks. Uued kliimanormid on leitavad ilmateenistuse veebilehelt.

Aasta keskmine õhutemperatuur Eesti keskmisena on uute normide järgi 6,4 °C, mis on võrreldes varasema perioodiga (1981-2010) 0,4 °C võrra kõrgem. Sama suur oli muutus ka eelmisel perioodil. Eesti uus keskmine aasta sademete summa on 661 mm, s.o 10 mm vähem kui varasemal perioodil.

Kuude lõikes on Eesti keskmine õhutemperatuur peaaegu kõikidel kuudel tõusnud, mõnel kuul rohkem ja mõnel kuul vaid pisut. Kõige suurem muutus on detsembris – kuu keskmine õhutemperatuur on tõusnud 1,0 °C võrra. Veebruari ja novembri kuu keskmine õhutemperatuur on tõusnud 0,7 °C. Oktoobri keskmine õhutemperatuur on aga muutumatu. Mai keskmine õhutemperatuur on muutunud vaid 0,1 °C.

Õhutemperatuuri normide graafik

Kuude lõikes on Eesti keskmine sademete hulk suurenenud veebruaris ja aprillis – vastavalt 111% ja 110% eelmisest normist. Sademeid on veidi enam juunis ja detsembris. Mais eelmise perioodi võrreldes muutusi ei ole. Ülejäänud kuudel on sademete summad jäänud väiksemaks. Kõige enam on sademete summa kahanenud septembris – uus norm 58 mm, mis on 91% eelmisest normist.

Sademete normide graafik

 

 

5 / 4 hindajat