m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Ilmunud on Hüdroloogiline aastaraamat 2020

2020. aastal kuulus hüdromeetriavõrgu koosseisu 55 veetaseme jaama jõgedel, millest 54-s arvutati äravool, ja 6 veetaseme jaama järvedel-veehoidlatel.

2019/20 hüdroloogiline aasta algas tavapärasest veerohkemalt. Novembrist kuni märtsini oli kõikide kuude kuukeskmine äravool suurem pikaajalisest kuukeskmisest äravoolust.

Hüdroloogilist aastaraamatut kaardiloona vaata siit: https://arcg.is/1CO0WD1

2020. aasta kevad erines paljudest varasematest aastastest, sest tavapärast jääminekut ja lume sulamisest tingitud veetaseme tõusu ei esinenud, kuid kõrge baasveetaseme tõttu püsisid kuukeskmised veetasemed üle pikaajalise kuukeskmise.

Kõrgeimad veetasemed registreeriti märtsi I dekaadil. Seejärel hakkasid veetasemed langema ning tingituna lumevaesest talvest esines kevadine suurvesi tavapärasest varem ning aprilli kuukeskmised veetasemed olid alla pikaajaliste kuukeskmiste veetasemete.

Suve iseloomustasid intensiivsed lokaalsed sademed, mis tõstsid jõgede veetasemed üle pikaajalise kuukeskmise. Mitmel jõel põhjustasid sajuhood veetulvasid ja registreeriti uusi ajaloolisi juulikuu rekordveetasemeid.

Alates augustist kuni aasta lõpuni esines tavapärasest vähem sademeid ning enamus jõgede veetasemed püsisid alla pikaajalise kuukeskmise või selle lähedal. 2020. aasta sügis oli tavapärasest veevaesem.

 

Hinda meid!