m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Nädala- ja kuuprognoos

August 2019

Augustikuu tuleb tõenäoliselt keskmise lähedase õhutemperatuuri fooniga (keskmine +15,4..+17,5°C ). Ülekaalus on muutlik ilm ning sajuhulk kujuneb normilähedaseks  (keskmine 68..103 mm). Hoovihmade jaotus on ebaühtlane.

Kuu algul on ilm jahe ja kuivapoolne, sest  jätkub Venemaa kohal püsiva madalrõhuala tagalas külma õhu juurdevool. Mõnel ööl langeb õhutemperatuur sisemaal alla +5°C. Hiljem on oodata ajutiselt läänetsüklonite mõjul rohkem vihma ja õhutemperatuuri tõusu öösiti üle 10°C ja päeval üle 20°C. Kuu teisel poolel või üsna lõpus võib tulla mõnepäevane soojalaine, kus päevamaksimum ulatub üle 25°C.

Prognoosi algandmete muutumisel, korrigeeritakse ka jooksva kuu prognoosi.

NB! Kuuprognoosi koostamisel lähtutakse klimaatilistest näitajatest (s.t. vaatlusandmete pikaajalised keskmised) ja nende analüüsi tulemusel leitud analoogaastate ilmaprotsessidest aga ka ilmamudelite prognoosidest. Kahjuks erinevate mudelite üksikarvutuste usaldusväärsus langeb, mida kaugemale ette prognoos tehakse, juba 7 päeva kauguse prognoosi tulemused võivad varieeruda mitukümmend kraadi. Seega ei saa kuuprognoosi koostamisel alati täie kindlusega ilmamudelite arvutustele toetuda ning soovitame jälgida lühiajalisi prognoose oma tegevuste planeerimiseks.

3.8 / 149 hindajat