m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Tuleohukaart

31.05-3.06 on peamiselt sajuta ilm. Tuleoht on III-IV klassi piires.
4.06 sajab mitmel pool hoovihma, tõenäosus on suurem Ida- ja Kesk-Eestis. Tuleoht püsib valdavalt III-IV klassi piires, paiguti väheneb I-II klassini.

 

I – Tuleohtu ei ole (0 – 60)
II – Tuleoht on väike (61 – 130)
III – Keskmine tuleoht (131 – 450)
IV – Suur tuleoht (451 – 2400)
V – Äärmiselt suur tuleoht (> 2400)
  • I-IV klass: lubatud on metsa kasutamine puidu saamiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks, samuti võivad inimesed metsas viibida puhkuse ja sportimise eesmärgil ja varuda metsasaadusi.
  • V klass: Päästeamet võib keelata metsas küttekoldevälise tule tegemise, grillseadme kasutamise, suitsetamise või võõras metsas viibimise.
  • II-V klass: töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks.

Tähelepanu lõkketegijad!
Jälgige tuule tugevust. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda).

 

4.3 / 61 hindajat