m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Tuleohukaart

11-12.08 on vaid kohatiste üksikute vihmahoogude võimalus ja suuremal osal Eestist on ilm sajuta. Tuleoht on valdavalt III klassi piires.
13.08. liiguvad üle Eesti vihmahood, kuid sajuhulk ei tarvitse piisav olla tuleohu laialdaseks püsivaks vähenemiseks ning jääb mitmel pool ikka III klassi piiresse.
14.-15.08 on suurema sajuta ilm ja tuleoht taas suureneb, kuid jääb veel anamasti III klassi piiresse.

 

I – Tuleohtu ei ole (0 – 100)
II – Tuleoht on väike (101 – 400)
III – Keskmine tuleoht (401 – 3000)
IV – Suur tuleoht (3001 – 7000)
V – Äärmiselt suur tuleoht (> 7000)
  • I-IV klass: lubatud on metsa kasutamine puidu saamiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks, samuti võivad inimesed metsas viibida puhkuse ja sportimise eesmärgil ja varuda metsasaadusi.
  • V klass: Päästeamet võib keelata metsas küttekoldevälise tule tegemise, grillseadme kasutamise, suitsetamise või võõras metsas viibimise.
  • II-V klass: töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks.

Tähelepanu lõkketegijad!
Jälgige tuule tugevust. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda).

 

4.3 / 74 hindajat