m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Tuleohukaart

30.04. sajab vihma ja lörtsi. Tuleoht on enamasti I klassi piires.
1.-4.05. on peamiselt sajuta ilm. Tuleoht suureneb II-III klassini.

I – Tuleohtu ei ole (0 – 60)
II – Tuleoht on väike (60 – 130)
III – Keskmine tuleoht (131 – 450)
IV – Suur tuleoht (451- 2400)
V – Äärmiselt suur tuleoht (> 2400)
  • I-IV klass: lubatud on metsa kasutamine puidu saamiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks, samuti võivad inimesed metsas viibida puhkuse ja sportimise eesmärgil ja varuda metsasaadusi
  • V klass: kohalikud omavalitsused võivad keelata igasuguse metsa kasutamise ja võõras metsas viibimise
  • II-V klass: töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks

Tähelepanu lõkketegijad!
Jälgige tuule tugevust. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda).