m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Hoiatuste kriteeriumid

Hoiatuste avaldamine ohtlike ilmanähtuste kohta on iga ilmateenistuse olulisemaid ülesandeid. Ilmast tingitud ohtlike nähtuste esinemise ootel koostatavad hoiatused jagunevad kolme ohutasemesse.

            Tase 1 – esimese taseme hoiatus. Ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.

            Tase 2 – ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi. Vaata https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1

            Tase 3 – eriti ohtlik ilm. Tõenäolised on suured kahjustused. Erakordsete ilmatingimuste pikaajaline püsimine võib põhjustada loodusõnnetuse. Oht elule ja tervisele. Jälgige pidevalt edasisi arenguid televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Järgi tingimusteta kõiki võimuesindajate poolt antud käske ja soovitusi, ole valmis erakorralisteks meetmeteks. Vaata https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1

 

Ilmateenistus koostab hoiatusi järgmiste kriteeriumite alusel:

  Tuul

Ohtlik Tuule kiiruse suurenemine sisemaal 15 m/s ja üle selle (haaratud 30% territooriumist)
Kordushoiatus Tuule kiiruse suurenemine puhanguti 25 m/s ja üle selle (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Tuule kiiruse suurenemine puhanguti 33 m/s ja üle selle (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – murduvad suured puud või kistakse juurtega välja, hoonetel suured purustused, orkaani tugevusega tuulega (32,7 m/s) võivad kaasneda katastroofilised purustused

 Keeristorm e. tromb e. tornaado või pagituul

Eriti ohtlik Tuule kiirus alates 25 m/s ja üle selle
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – piiratud maa-alal purustused metsas ja asulates.

 Tugev vihmasadu

Ohtlik Sajuhulk 15-49 mm, kestvus 12 tundi ja vähem (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Sajuhulk 30 mm 1 tunni või lühema aja vältel (paduvihm) või sajuhulk 50 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – võib põhjustada teede, tänavate ärauhtumist, liiklusseisakuid, vesi võib tungida keldritesse ja tunnelitesse.

  Tugev lumesadu

Ohtlik Intensiivne lumesadu, sajuhulk 7-19 mm, kestvus 12 tundi ja vähem (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Väga intensiivne lumesadu, sajuhulk 20 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel (haaratud 30% trritooriumist)
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu liiklusõnnetused.

  Tuisk, pinnatuisk

Ohtlik Lumesadu või lumekanne, seejuures tuule kiirus 11-14 m/s, kestvus 12 tundi või vähem
Eriti ohtlik Tugev tuisk, lumesadu ja tuule kiirus valdavalt üle 15 m/s 12 tunni või enama aja vältel
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – Liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu liiklusõnnetused

  Jäide; jää ja sulalume ladestus

 Ohtlik  Ladestuse diameeter 6-19 mm
 Eriti ohtlik  Eriti ohtlik jäide, jää ja sulalume ladestus, ladestuse diameeter 20 mm ja üle selle
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – kommunikatsiooniliinide purunemine jäite või langenud puude raskuse all, massilised liiklusõnnetused libeduse tõttu

  Rahe

 Ohtlik  Rahetera diameeter 20 mm ja üle selle

  Äike

Ohtlik Äike, millega võivad kaasneda tugevad tuuleiilid 15 m/s (haaratud 30% territooriumist)
Kordushoiatus Äike, millega võivad kaasneda tugevad tuuleiilid 25 m/s (haaratud 30% territooriumist)

  Kõva pakane, külmalaine

Ohtlik Ööpäeva miinimumtemperatuur -30 °C ja alla selle 2 ööpäeva vältel (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Ööpäeva miinimumtemperatuuri püsimine -30 °C ja alla selle 3 ja enama ööpäeva vältel (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – inimkaotused, kommunikatsiooniliinide katkemised

  Suur kuumus, kuumalaine

Ohtlik Ööpäeva maksimumtemperatuur 30 °C ja üle selle 2 ööpäeva vältel (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Ööpäeva maksimumtemperatuuri püsimine 30 °C ja üle selle 3 ja enama ööpäeva vältel (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – inimkaotused, kommunikatsiooniliinide katkemised

  Kõrge merevee tase

BK77 – Balti 1977. a kõrgussüsteem, aluseks Kroonlinna null. EH2000 – Euroopa vertikaalne referentssüsteem e. Euroopa kõrgussüsteem, aluseks Amsterdami null.

Eriti ohtlik Eriti kõrge merevee tase
 • Pärnu, 160 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 180 cm (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
 • Haapsalu, 140 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 160 cm (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
 • Narva-Jõesuu, 160 cm  (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 180 cm  (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
 • Tallinn: Koplis, Pirital 80 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 100 (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem, Kesklinna sadamas 120 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 140 (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
 • Kuressaare, 150 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 170 (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – rannarajatiste üleujutus, vee tungimine linnatänavaile

  Kõrge veetase siseveekogudel

 • Emajõe kriitiline veetase Tartus  on 254 cm üle jaama graafiku nulli.
 • Tamula järve kriitiline veetase Võrus on 220 cm üle jaama graafiku nulli.

  Madal meretase

Ohtlik Mereveetase on allpool keskmist taset
 • Rohuküla, 50 cm (BK77) /  30 cm (Euroopa kõrgussüsteem EH2000) ja madalam
 • Pärnu 70 cm (BK77) / 50 cm (Euroopa kõrgussüsteem EH2000) ja madalam

  Metsade tuleohtlikkus

Ohtlik Tuleohutusindeks on tõusnud tasemeni, mil lisameetmete kasutuselevõtt on vajalik (haaratud 30% territooriumist)
Eriti ohtlik Erakordselt suur tuleoht, metsade tuleohtlikkuse indeks ületab V klassi 30% territoorimumist
Eriti ohtliku nähtusega kaasnevad keskkonnakahjustused – ulatuslikud metsatulekahjud

 

Loetelust on välja jäetud järgmised ohtlikud nähtused:

 1. Öökülmad vegetatsiooni perioodil
 2. Udu

Nende nähtuste kohta antakse teavet jooksvas ilmaprognoosis või hüdroloogilises teabes.

 

  Hoiatused merel ja lahtedel ja siseveekogudel

Tuul

Ohtlik Tugev tuul alates puhanguti 14 m/s
Kordushoiatus Tormine tuul alates 21 m/s
Kordushoiatus Tugev torm alates 25 m/s
 Eriti ohtlik Orkaani tugevusega tuul alates 32,7 m/s

Tuul Peipsil

Ohtlik Tugev tuul alates puhanguti 8 m/s
Kordushoiatus Tugev tuul alates 15 m/s
Kordushoiatus Tormine tuul alates 21 m/s
4.3 / 8 hindajat