m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kui ilm muutub ohtlikuks

Kuidas end ja teisi trombi eest kaitsta?

➡ Otsi varju keldrist või majast, nende puudumisel kraavist või madalalt lagedalt kohalt.
➡ Hoonetes on kindlam olla alumistel korrustel, eemal akendest ja välisseintest ning soovitatavalt väikestes ruumides.
➡ Püüa väljuda suurtest ruumidest, mille laed võivad sisse variseda. Sellisteks ruumideks on kaubanduskeskused, auditooriumid, teeninduskeskused jt. Kui väljuda ei jõua, lasku madalamatele korrustele, vältides eskalaatoreid.
➡ Välju haagissuvilast, sest tromb võib selle kaasa viia. Varjuda tuleb nii, et sa ei saaks haagiselt lööki ega ei jääks selle alla.
➡ Ära ole trombi ajal autos.
➡ Kui oled veekogul, tule kohe kaldale.
➡ Väldi metsa, aga kui juhtud seal olema, ära tee lõket.
➡ Kui varjumiseks ei ole võimalust, põgene trombi liikumisega ristisuunas.
➡ Hoia eemale mahalangenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi numbril 1343.
➡ Hoia eemale lahtistest esemetest ja murduda võivatest puudest.
➡ Infot tekkinud takistustest sõiduteedel saab maanteeinfo numbrilt 1510.
➡ Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
➡ Inimvigastuste ning otsest ohtu kujutavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.
➡ Kui viibid trombi ajal rahvakogunemistel, siis järgi korraldajate juhiseid.

Tromb ehk tornaado on tohutu kiirusega pöörlev õhusammas, mis ulatub äikesepilvest maapinnani ja milles võivad tuuled saavutada kiiruse kuni 145 m/s. Maailmas tuntakse seda nähtust enamasti tornaado nime all.

Pöörise keskel on õhurõhk erakordselt madal ning see imeb maapinnalt üles tolmu ja prahti. Tornaadosamba muudab nähtavaks temas sisalduva veeauru kondenseerumine. Tornaado liikumine mööda maapinda võib ajuti peaaegu seiskuda, kuid saavutada ka sõiduauto kiiruse (110 km/h). Põhjapoolkeral pöörleb enamik tornaadosid tsüklonaalselt ehk vastupäeva, lõunapoolkeral antitsüklonaalselt ehk päripäeva.

Eestis nimetatakse tornaadot trombiks ehk tuulispasaks, veekogu kohal tekkinud trombi aga vesipüksiks. Äikese puhul esineda võivat väga suure kiirusega
tuulepuhangut nimetame pagiks. Vahel on trombi ja pagi raske eristada, sellepärast kutsutakse neid kõiki koos ka väikese ulatusega suvetormiks. Sellised suvetormid võivad küll olla seotud tsüklonaalsusega, kuid tavaliselt on need seotud lähikonnas tekkinud väikesemõõduliste madalrõhualadega. Nagu üldine nimigi ütleb, esinevad trombid Eestis vaid suvel. Tuule kiirus ületab neis ohtliku kriteeriumi − 25 m/s. USA-s haarab tornaado suure, keskmiselt 50–300 m laiuse ja kuni 8 km pikkuse maa-ala, Eestis on see ala väiksem. Mõneminutilise kestuse ja haaratud maa-ala väiksuse tõttu on harvad need juhud, kui trombi või vesipüksi on saanud jälgida meteoroloogiajaamas.

 

Käitumisjuhised koostatud koostöös Päästeametiga.

3.8 / 9 hindajat