m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

CLIDATA tuuleanalüüsi rakendamine

Riina Pärg, Veera Žukova
EMHI

Stendiettekandes on käsitletud tuuleandmete analüüsimise võimalusi käesoleval ajal EMHI-s olemasolevate digitaalsete andmete ja andmeanalüüsiks kasutatava rakendustarkvara baasil.

Analüüsitulemuste informatiivne ja ülevaatlik esitamine eeldab mitmesuguste väga erinevate tabelite ja graafikute kasutamist. Ettekande eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas sõltuvalt lähteülesande püstitusest kombineerida erineva tarkvara kasutamist tulemuste esitamiseks soovitud kujul.

Vaadeldakse CLIDATA tuulteanalüüsi mooduli, andmekaevandustarkvara Oracle Discoverer ja tabelarvutuspaketi Excel kasutamist. Tutvustatakse andmekogude osakonnas ettevalmistatud Oracle Discoverer’i vormipõhju vajalike andmete kättesaamiseks andmebaasist ja Exceli eelvormindatud töölehti andmetabelite ja nende baasil koostatud diagrammide esitamiseks.

Eelnimetatud vahendite ja väljatöötatud lahenduste oskuslik kasutamine võimaldab oluliselt vähendada tuuleandmete analüüsiks kuluvat aega ja tõsta analüüsitulemuste esitamise kvaliteeti.parg_2005

Hinda meid!