m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Peipsi järve vesikonna jõgede äravoolu pikaajalised muutused

Anna Põrh
EMHI

Jõe äravool on üks olulisemaid hüdroloogilisi elemente, mida kasutatakse laialt majanduses. Praktiliste ülesannete lahendamiseks omab suurt tähtsust ajalise ja ruumilise muutlikkuse uurimine, nii aastase kui ka maksimaalse ja minimaalse jõe äravoolu mahu uurimine. Käesoleva töö eesmärgiks oli paljuaastase äravoolu kõikumise uurimine Peipsi järve vesikonna jõgedel. Paljuaastase äravoolu kõikumise uurimised toimusid eraldi aasta keskmise, maksimaalse ja minimaalse äravoolu jaoks. Analüüs tehti 27 hüdroloogiapostid vaatluste perioodi 1902 kuni 2003. aastani. Eelanalüüsi tulemusena on leitud paljuaastase äravoolu kõikumise järgmised tendentsid:

  • Aasta keskmine äravool paljuaastasest perioodist on vaevu märgatav positiivne trend jõgedel, vaatlusperioodiga 50-60 aastat. Jõed, kus vaatlused toimusid rohkem kui 60 aastat, on negatiivne trend.
  • Maksimaalsel äravoolul on hästi väljendunud negatiivne trend ning seejuures sagedus ja maksimaalsed väärtused vähenevad aja jooksul.
  • Minimaalne äravool oli uuritud eraldi suvise ja talvise perioodi jaoks. Talvise minimaalse äravoolu kõikumistel on hästi väljendunud positiivne trend, samas kui suvise minimaalse äravoolu kõikumised on nullilähedased või väikese positiivse trendiga.
Hinda meid!