m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Pikaajalised ekstremaalsed vooluhulgad jõgedel

Olga Kovalenko, Liidia Klaus
EMHI

Esitatud stendiettekannes on tehtud Eesti jõgede ekstremaalsete (maksimaalsed ja minimaalsed) vooluhulkade kokkuvõtted mis on kantud kaartidele samajoontena ja toodud trendid kogu vaatlusperioodi kohta. Tehtud üldistused on varem väljaantud kogumikutes andmete järg. Suurvee äravoolu üldistamine, analüüs ja territoriaalne jaotus näitas: maksimaalsete vooluhulkade kiht perioodil vaatluste algusest kuni 2000.a. on suurem Kirde Eestis (110-130 mm) ja Edela Eestis (100-110 mm) ning väiksem Kagu Eestis (60-70 mm).

Väljaselgitatud vee hulga muutumine (trend) pikaajalises reas, mis näitab selle suurenemist, eriti viimastel aastatel (alates 1995.a.).

30-päevase talvise ja jäävabaperioodi minimaalse äravoolu analüüs ja territoriaalne jaotus näitas: suurim vee hulk on määratud Kesk ja Kagu- Eestis (3,5 – 4,5 l/s*km2); vähim Loode Eestis (0,5-1,0 l/s*km2) jäävaba perioodi jaoks ning talve perioodiks suurim Pandivere kõrgustikul (4,0-5,5 l/s*km2) ning vähim Kagu- ja Edela Eestis (2,5-3,0 l/s*km2). Vee hulga muutumine pikaajalises reas (trend) näitab selle nii suurenemise kui vähenemise jäävabaperioodil ning suurenemise talveperioodil.

Hinda meid!