m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Õhusaastelevi operatiivprognoosi ja saasteallikate detekteerimise mudel SILAM

Marko Kaasik
TÜ Keskkonnafüüsika instituut

Soome Meteoroloogiainstituudis välja töötatud mudel SILAM põhineb Lagrange´i osakeste meetodil, mis kirjeldab prooviosakeste (tegelikult kujuteldav väike ruumiosa) trajektoore atmosfääris. SILAM-it saab kasutada nii hajumisarvutuseks, kui allikad on teada, kui ka õhus detekteeritud saasteaine päritolu “tagasijälitamiseks”. Viimasel juhul on SILAM-i väärtuseks see, et peale allatuult liikumise trajektoori arvestatakse turbulentset hajumist, mis genereeritakse mudelis prooviosakese juhuslike nihetena. Nii ei ole väljundiks mitte pelgalt õhumassi trajektoor, vaid “pilv”, mis näitab saaste tõenäolist päritoluala. SILAM vajab tööks meteoroloogilise mudeli väljundvälju, kasutatud on Euroopa Keskuse ja HIRLAM-i omasid.

Praegu on käsil SILAM-i ülesseadmine Tartu Ülikooli Keskkonnafüüsika instituudis, kes on selle mudeli esimene kasutaja väljatöötaja järel. Ettekandes esitatakse animatsioonidega illustreeritud näiteid SILAM-i rakenduste kohta Soomes ja Eestis.

Hinda meid!