m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Eesti agrokliima soojenemisest viimastel aastakümnetel

Helle-Mare Raudsepp, ELUS Jõgeva Ilmahuvikeskus
Külli Loodla, EMHI
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Viimase 30 aasta oluliste agrokliima näitajate võrdlus pikema vaatlusrea andmetega annab tunnistust agrokliima soojenemisest. Efektiivsete (üle 5 kraadi) ja aktiivsete (üle 10 kraadi) temperatuuride summad ning vastavad kasvuperioodid on pikenenud, on registreeritud uusi maksimaalseid väärtusi aegridadesse. Koos sellega on kiirenenud taimede areng ja saagi valmimine ning on võimalik viljeleda uusi, enam soojust nõudvaid põllukultuure.

Hinda meid!