m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Eesti õhukeskkonna seisundi andmebaasi loomine (1965-2005)

Kaarel Kimmel, Tartu Ülikool
Sebastian Traud, Universität Mainz

Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel käivitunud projekt Eesti ala ja lähiümbruse kõrglahutusliku ilmaandmebaasi loomiseks perioodiks 1965 – 2005. Andmebaasi loomise aluseks on Euroopa Ilmakeskuse (ECMWF) projekti ERA-40 globaalsed analüüsiandmed, mida kasutatakse ääreväljadena EMHI-TÜ ühismudelis ETA Eesti ja lähiümbruse ala analüüside arvutamisel. Projekti tulemuseks on õhukeskkonna parameetrite andmebaas ruumilise lahutusega 11 km 60-s kihis ning ajalise lahutusega 6h, mis annab head võimalused klimatooloogiliste statistiliste andmete leidmiseks Eesti ilmastiku ja lühiajaliste kliimamuutuste kohta, mida vajavad keskkonnaministeerium, energeetika-, side-, transpordi- , ehitus- ja majandusettevõtted ning keskkonnaseisundi hindamist eeldavad teadus- ja arendusprojektid.

Hinda meid!