m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Hüdroelektrijaamade töö mõju jõgede hüdroloogilisele reþiimile Eestis

Olga Kovalenko, Anna Põrh
EMHI

Ettekanne esitab uurimistulemusi väikeste hüdroelektrijamade (HEJ) töö mõjust jõgede veereþiimile Eestis.
Taastuvatest energiaallikatest Eestis on vesi tähtsaim. Viimase 15 aasta jooksul oli taastatud üle kolmekümne hüdroelektrijaama ja nende töö tunduv mõjutab jõgede veereþiimi.

Olemasolevate hüdromeetriliste jaamade töö on tihti kahjustatud ülesvoolu asuvatest hüdroelektrijamadest. Nad rikkuvad loodusliku hüdroloogilise reþiimi vähendades või suurendades piirkonna veehulga. Andmed Roostoja, Tõrva ja Räpina seirejaamadest, mis asuvad HEJde läheduses, olid kasutatud analüüsimiseks. Statistilised meetodid veevaese ja veerohkuse perioodideks olid kasutatud HEJ töömõju jõgede hüdroloogiliste reþiimi uurimiseks.

Ettekanne peamine eesmärk oli analüüsida jõgede äravoolu – looduslikku ning peale HEJ taastamist, et tagada usaldusväärse informatsiooniga, mis on hädavajalikud seadusandluse koostamiseks.

Hinda meid!