m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Mida näitavad aeroloogiajaamas registreeritud tuuled?

Sirje Keevallik
TTÜ Meresüsteemide Instituut

Tuule suuna ja kiiruse vertikaaljaotustest saab teha järeldusi pikaajaliste muutuste kohta valdavas õhuvoolus ja õhumasside paigutuses, aga ka aastaaegade alguses. Nii näiteks on selgunud, et 1960. aastate keskpaigast kuni 1990. aastate keskpaigani toimus üleminek suvisele tsirkulatsioonireþiimile märtsis, aga nüüd on see jälle nihkunud hilisemale ajale nagu 1950. aastatel. Suvine tsirkulatsioon asendub talvisega harilikult septembris, aga 1970. aastatel kippus see toimuma juba augustis.

Ettekande presentatsioon pdf ( 362KB)

Hinda meid!