m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Päikeseenergeetikast – kas müüt saab tegelikkuseks?

Enn Mellikov
TTÜ Materjaliteaduste Instituut

Ettekandes käsitletakse päikeseenergeetika perspektiivi inimkonna ees seisnevate kliimamuutuse prbleemide valguses. Ettekanne annab ülevaate päikeseenergeetika hetkeseisust maailmas ja võimalikest visioonidest tulevikule. Lõpuks antakse ülevaade Eesti Vabariigi teadlaste tegevusest antud valdkonnas ja püütakse vastata küsimusele, kas ja millisel moel on päikeseenergeetikal perspektiivi Eesti Vabariigis.

Ettekande presentatsioon pdf (4.1MB)

Hinda meid!