m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Üleujutuse risk Tallinna ja Pärnu rannikumere territooriumil

Olga Kovalenko, Anna Põrh
EMHI

Viimase viie aasta jooksul toimusid üleujutused, millega on kaasnenud inimeste hukk ja suur majanduslik kahju (EM-DAT). Nende hulgas oli 2005.a. katastroofiline üleujutus terves Euroopas, Kesk Aasias ja Veenemaal.
8-12. jaanuaril 2005 toimus katastroofilähedane loodusõnnetus ka Eestis. Üleujutused olid Pärnu ja Haapsalu linnades ja maakondades, Läänemere saartel ja mõnedel Loode-Eesti jõgedel (Keila, Vihterpalu, Kasari). Kannatada said 100 inimest ja tekitatud kahju oli 130 mln USD.

Üleujutusohtude ja -riskide hindamiseks on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta (2007/60/EÜ).

Direktiivi eesmärk on luua üleujutusriski hindamise ja maandamise raamistik, mille siht on vähendada EL-is toimuvate üleujutuste kahjuklikke tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Direktiiv peab olema rakendatud aastaks 2015. Selleks on kaks jõge Pärnu ja Pirita, mis voolavad läbi suuremat linnade Tallinna ja Pärnu -võetud uurimiseks. Nende jõgede esmane üleujutusriski hindamine oli tehtud. Oli arvutatud 0.1% ja 1.0% tõenäosusega veetase. Arvutuste tulemused on võimalik kasutada üleujutusega seotud riskide vähendamiseks ja ohutuskaartide koostamiseks ning Direktiivide rakendamiseks.

Hinda meid!