m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

2008. a ilma omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele

Helle-Mare Raudsepp, Eesti Looduseuurijate Selts
Külli Loodla, EMHI
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Taimekasvuperiood kujunes tavapärasest enam kui kuu aega pikemaks, kuid soojust oli selle kestel mõõdukalt. Vegetatsioon algas juba aprilli algul ja jätkus veel novembris. Efektiivseid (üle 5 kraadi) temperatuure kogunes soojal perioodil Jõgeval 1440 °C, mis on 1948-2007. a keskmisele lähedane summa. Aktiivseid (üle 10 kraadi) temperatuure kogunes 1836°C, mis on keskmisest ligikaudu 80°C võrra vähem. Öökülmad kestsid kevadel tavalisest kauem, kuid samas algasid sügisel hilja.

Taimekasvuperioodi jooksul esines nii põuda kui liigniiskust. Põud andis tunda mai lõpus ja juuni esimesel dekaadil. Liigniiskust esines juuni teisel poolel, augustis ja septembri algul. Päikest oli kasvuperioodil tavalisest napimalt. Koristusperiood kujunes erakordselt sajuseks ja venis pikaks. 01.08.-10.09. tuli enamuses Eestis vihma enam kui kaks korda rohkem normist. Saagikaod olid suured. Kannatas nii teraviljade kui ka kartuli ning köögiviljade saagi kvaliteet.

Hinda meid!