m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Atmosfääri tsirkulatsiooni muutused ja nende mõju sademetele

Mait Sepp, Jaak Jaagus.
Tartu Ülikooli geograafia osakond

Kliimamuutusi võib kirjelda erinevalt. Üldiselt kujutatakse kliimamuutusi kui teatavaid lühema- ja pikemaajalisi kõikumisi, mille tõusu- ja langusfaasides võib leida lineaarseid trende. Faaside üleminekud toimuvad sageli järsku, hüppeliselt. Sellistel juhtudel saame rääkida reþiiminihetest. Ettekandes käsitletakse reþiiminihkeid atmosfääri üldises tsirkulatsioonis ja nende nihete mõju Eesti ilmastikule. Lühidalt tutvustatakse Washingtoni Ülikoolis S. Rodionovi poolt välja töötatud reþiiminihete leidmise meetodit (STARS).
Mainitud meetodit on rakendatud COST 733 “Harmonisation and applications of weather type classifications for European regions” poolt välja töötatud 73 atmosfääri tsirkulatsiooni klassifikatsiooni aegridade peal. Nende klassifikatsioonide tsirkulatsioonitüüpide analüüs näitab, et Läänemere piirkonnas on reþiiminihe toimunud 1989. aastal. Eriti selgelt tuleb see nihe välja talvel. Reþiiminihe ilmneb erinevate klassifikatsioonide suhteliselt sarnastes tsirkulatsioonitüüpides, mille alusel saab väita, et 1980-ndate lõpust suurenes selliste tüüpide esinemissagedus, mis seostuvad intensiivse läänevooga. Vähenenud on aga kõrgrõhkkondade domineerimise ja Eestist lõunast mööduvate tsüklonitega seotud tüüpide esinemissagedus.
Muutused atmosfääri tsirkulatsioonis kajastuvad selgelt reþiiminihkena ka Eesti õhutemperatuuri andmetes. Sademete reþiim on oma olemuselt heterogeensem ja tsirkulatsioonioludega raskemini ühildatav, kuid 20. sajandi II poolel on talviste sademete hulk suurenenud.

Ettekande presentatsioon pdf (1,9 MB)

Hinda meid!