m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kuumast 2010. a suvest

Helle-Mare Raudsepp, ELUS Ilmahuvikeskus
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut

2010. aastal oli ilm väga kuum mai keskpaigas ja juulis–augusti esimesel poolel. Kirde-Eesti ilmajaamades registreeriti suve jooksul uued kuumarekordid vaatlusridadesse. Narva-Jõesuus mõõdeti 7. augustil 35,4 °C, mis on senisest Eesti absoluutsest maksimaalsest õhutemperatuurist ainult 0,2 kraadi võrra madalam.

Jõgeval registreeriti 2010. a suvel vaatlusritta mitu kuumusega seotud uut äärmusnäitajat:

  • Juulikuu keskmine õhutemperatuur (22,1 °C) ületas senist 2001. a mõõdetud rekordit 1,8 kraadi võrra.
  • Uued kõige kõrgemad näitajad andsid vaatlusritta juuli II ja III ning augusti I dekaadi keskmised õhutemperatuurid.
  • Südasuve kolme kuu (VI-VIII) keskmine õhutemperatuur (18,2 °C) oli vaatlusrea kõige kõrgem.
  • 8. augusti ööpäev (keskmine õhutemperatuur 26,7 °C) oli seniste vaatluste kõige soojem ööpäev.
  • Maksimaalne õhutemperatuur tõusis suve jooksul üle 30 kraadi 15 päeval (10 juulis, 5 augustis), mis ületab senist rekordit (8 päeva 1941. aastal) peaaegu kahekordselt.

Kõige kuumema aja (01.07.-10.08.) sademete summa kujunes Eestimaa piires väga erinevaks – enamuses Eestis kannatasid taimed niiskuse nappusest mullas, Edela-Eestis aga tegi kohati vesi põldudel liiga. Sademete summa kõikus antud perioodil 20 millimeetrist 182 millimeetrini.

Jõgeval muutus produktiivne veevaru mullas juulis ja augustis optimaalsest väiksemaks, langedes künnikihis juuli lõpuks alla kriitilise piiri. Pealsed närbusid ja langesid vagudele maha.

Suviteravilja põhilise kasvuperioodi kuude (V-VIII) sademete summa erines 2010. aastal Eestimaa piires enam kui kahekordselt, kõikudes 148 millimeetrist kuni 440 millimeetrini. Kõige enam kannatas põuast Kirde-Eesti, kus teraviljasaagid jäid väikseks. Liigniiskusega oldi hädas paiguti Lõuna- ja Edela-Eestis.

Hinda meid!