m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Ilm ja teeolud

Kristjan Duubas
Maanteeinfokeskus

Ettekandes antakse ülevaade Maanteeameti tegevusest teehoolde valdkonnas ja sellest, kuidas on teehoole seotud ilmastikunähtustega. Tutvustatakse peamisi teehoolde tegevusi ning kuidas nende valik ja rakendamine sõltub adekvaatsetest ilmastikuandmetest. Antakse ülevaade teehoolde teostamise jaoks kõige olulisematest meteoandmetest. Selgitatakse, kuidas Maanteeamet käsitleb teeolude mõistet.

Ettekande slaidiesitluspdf (1867 KB)

Hinda meid!