m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Jaama asukoha ja mõõtmistingimuste muutuste mõju temperatuuri, tuule kiiruse ja sademete andmete homogeensusele

Kairi Vint
Sirje Keevallik
EMHI, TTÜ Meresüsteemide Instituut

Viimastel aastakümnetel on erilise tähtsuse omandanud meteoroloogiliste parameetrite jälgimine eesmärgiga tuvastada kliima muutusi, määrata kindlaks selle ulatus ja mõju ning koostada tulevikutsenaariume. Kliima kohta realistlike järelduste tegemiseks on vajalikud usaldatavad mõõtmisandmed, mis ei peegeldaks individuaalseid instrumentide anomaaliaid, jaama ümberpaigutusi või vaatlusaegade muutusi.

Homogeensete ilmaandmete saamiseks rakendatakse mõõtmistingimuste standardiseerimist. Paljud teadlased nii Euroopas kui ka mujal maailmas on näinud palju vaeva, et töötada välja statistilised meetodid ebahomogeensuste korrigeerimiseks. Selleks, et teha vajalikud parandused andmetes, on tarvilik metaandmete olemsaolu. Põhjalikult dokumenteeritud jaama ajalugu võimaldab kindlaks määrata potentsiaalsed kunstlikud mõjurid andmetes.

Ettekandes antakse metaandmete ülevaade kolmes Eesti suurimas linnas: Pärnu, Tallinn, Tartu. Lisaks püütakse statitistiliste hüpoteeside kontrollimise meetodil kindlaks teha, kas ühest üldkogumist pärinevates andmetes esineb “hüpe” kunstlike (mitteklimaatiliste) muutuste tõttu.

Ettekande slaidiesitluspdf (3103 KB)

Hinda meid!