m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Hüdroloogilised aastaraamatud

Hüdroloogilised aastaraamatud 2015-1991

Aastast 1991 ilmuvad hüdroloogilised aastaraamatud ainult digitaalsena ja on eestikeelsed koos inglise keelsete tabelite pealkirjadega. Alates 2016. a ei avaldata  hüdroloogilistes aastaraamatutes enam andmetabeleid. Jõgede päeva keskmised vooluhulgad (m3/s) on masinloetaval kujul leitavad Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse kodulehel. Algandmed väljastatakse tasuta, kuid töödeldud andmed on tasulised. Telli omale huvipakkuvad andmed kasutades tellimisvormi või saada kiri e-posti aadressile teenused@envir.ee

Hüdroloogilised aastaraamatud perioodi 1991-2015 kohta leiad siit (.pdf failid):

Hüdroloogia aastaraamat 2015 kaanepilt

Hüdroloogia aastaraamat 2014 kaanepiltHüdroloogia aastaraamat 2013 kaanepilt

 

Esimene hüdroloogiline aastaraamat trükiti 1924. a. Sisewete büroo poolt väljaandena, milles avaldati Eesti jõgede-järvede veepinna vaatlusandmeid, vooluhulga mõõtmiste andmeid, kokkuvõtteid uurimistöödest ning muid hüdroloogilisi vaatlus- ja mõõtmistulemusi, mis olid läbi viidud 1923. a. Varasemaid sisevete vaatlusandmeid oli avaldatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia  Observatooriumi poolt ja ka teistes tolleaegsetes trükistes. Hüdroloogilise aastaraamatu kui hüdroloogilise seire tulemusena tekkiva informatsiooni avalikustamise alguspunktiks loeme 1924. aastat, mil publitseeritud väljaanne sisaldas andmete avaldamise põhijooni, mida võib ära tunda tänasteski aastaraamatutes.

2013. a. ilmus 90-nes hüdroloogiline aastaraamat. Hüdroloogilistes aastaraamatutes peegeldub meie ajalugu: muutused riigikorra vahetumistest ja hüdromeetriavõrgu administratiivsest kuuluvusest küll ühe või teise asutuse alluvusse. Kaks esimest trükist ilmusid ainult eestikeelsetena, kuid järgmised kuusteist aastat avaldati aastaraamatud nii eesti- kui saksakeelsetena. Edasi, ajaperioodil 1942-1990, olid aastaraamatud venekeelsed ning hüdroloogiline informatsioon Eesti territooriumi kohta moodustas osa endise NSVL territooriumil kogutud ja avaldatud hüdroloogilistest vaatlusandmetest.  Need aastaraamatud on kättesaadavad Keskkonnaagentuuri raamatukogust. Taasiseseisvumise järgselt aastast 1991, on aastaraamatud uuesti eestikeelsed koos ingliskeelsete tabelite pealkirjadega, kuid ilmuvad nüüd ainult digitaalsetena. Alates 2012. a kevadest on kõik digitaalsed aastaraamatud ka avalikkusele kättesaadavad veebiaadressil www.ilmateenistus.ee

Hinda meid!