m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kvartaliülevaated

II kvartal 2018. Tagasihoidlik suurvesi ja hoogne veetaimestiku kasv

Erinevalt viimasest neljast aastast algas suurvesi seekord teisel kvartalil. Kohe aprilli alguses asusid jõgede veetasemed tõusule (vt tabel 1). Jäänähtused kadusid peamiselt juba märtsi lõpus (Jägala, Vodja, Prandi, Tarvastu, Porijõgi, Piusa, Väike-Emajõgi) või aprilli esimese dekaadi jooksul (jääummistused Separas ja Tudulinnas 8. aprillil). Suurvesi jäi üle Eesti tagasihoidlikuks, sest lumesulavett ei olnud palju. Suurvee tipud jäid valdavalt aprilli esimesse dekaadi. Kuna aasta algus oli veerohke, siis suurvesi kõikjal aasta maksimaalset veetaset ei toonudki.

 

Kvartali jooksul oli sademeid normist vähem. Kui veel aprillis sadas keskmisest veidi rohkem, siis alates mai II dekaadist kuni juuni II dekaadi lõpuni oli sademeid väga vähe (mai II dekaadil sadas Eestis keskmiselt 2 mm, norm 14 mm; mai III dekaadil 0,5 mm, norm 16 mm). Lisaks vähestele sademetele olid ka õhutemperatuurid kõrged ning madalveeperiood kestis kvartali lõpuni. Kvartali jooksul jäid enamikel jõgedel veetasemed pikaajalisest keskmisest madalamaks, kõige suuremad vahed pikaajalisega olid Pärnu vesikonna jõgedel (vt tabel 1).

 

Eesti jõgede teise kvartali keskmine äravool oli aprillis 80%, mais 70% ja juunis 50% pikaajalisest keskmisest (vt tabeleid ja graafikuid). Kui Vasknarva, Rannu-Jõesuu ja Uue-Lõve hüdromeetriajaamades oli veel aprilli äravool veidi kõrgem kui pikaajaline keskmine, siis juunis jäid äravoolud peaaegu kõikjal (va Rannu-Jõesuus) alla pikaajalisele keskmisele. Üldkokkuvõttes jäi kvartali äravool 30% pikaajalisest keskmisest madalamaks.

 

Veetemperatuur tõusis enamus jõgedes püsivalt üle 10 °C mai esimeses dekaadis. Kogu kvartali oli õhutemperatuur keskmisest kõrgem (mai II ja III dekaadil õhutemperatuur keskmiselt 5 kraadi normist kõrgem) ning seetõttu soojenes ka vesi kiiresti. Taimestiku arenguks olid soodsad tingimused ning paljudes jõgedes oli juba juuni keskpaigas tihe taimestik.

 

Peipsi ja Võrtsjärve veetasemed püsisid peaaegu terve kvartali pikaajalisest keskmisest kõrgemad. Veetaseme tipu saavutasid järved mai alguses. Põud hakkas mõju avaldama alates juunist, mil veetase langes mõlemas järves allapoole pikaajalist keskmist (vt tabeleid ja graafikuid). Peipsil oli käesolev aasta viimaste aastate lõikes eriline jääkatte püsivuse poolest. Jääle sai veel minna aprilli alguses, mil selle paksuseks avajärvel mõõdeti pool meetrit. Jääkattest vabanemine toimus aprilli esimese dekaadi jooksul. Veetemperatuur tõusis Peipsi järves Mustvee jaamas üle 10 °C mai alguses. Maksimaalne veetemperatuur mõõdeti Võrtsjärves 28. juunil (23,9 °C) ja Mustvees 17.-18. juunil (21,5 °C).

 

Tudulinna hüdromeetriajaamas Tagajõel registreeriti uus maikuu minimaalne veetase (12 cm), mis oli senisest rekordist 3 cm madalam (jaama senine minimaalne mai veetase pärines 2002. aastast). Lisaks oli ka juunikuu veetase 2 cm varasemast minimaalsest veetasemest madalam. Seniste kuu minimaalsete veetasemete lähedale jõudsid ka Alajõgi (juunis kordas kehtivat juunikuu miinimumi), Vääna jõgi (maikuus jäi senisest mai miinimumist puudu veel 5 cm) ja Lõve jõgi (maikuus jäi senisest mai minimaalsest rekordist puudu 4 cm ja juunis 3 cm).

Kvartaliülevaade pdf formaadis

Hüdromeetriavõrk

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond koostab hüdroloogilise bülletääni iga kvartali järgse kuu 25. kuupäevaks. Bülletään on pooloperatiivne ülevaade veevarudest Eesti jõgedes ja järvedes, kus püsiseirejaamade abil seiret tehakse. Kogutud andmeid võrreldakse pikaajaliste keskmiste ja ekstreemsete väärtustega, et kirjeldada kui veevaene või -rohke lõppenud kvartal oli. NB! Bülletään ei anna täiuslikku ülevaadet kõigist hüdromeetriajaamade andmetest ning bülletäänis esitatu on esialgse seire tulemus, sest andmed ei ole läbinud lõppkontrolli. Algandmed väljastatakse soovijatele tasuta, kuid töödeldud andmed on tasulised. Telli omale huvipakkuvad andmed tellimisvormi kaudu või saada e-posti aadressile teenused@envir.ee

Hinda meid!