m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Kvartaliülevaated

III kvartal 2018. Keskmisest madalamad veetasemed ja tagasihoidlikud vooluhulgad

Terve kvartali domineeris keskmisest soojem suveilm ning sademeid esines normist vähem. 

Paiguti olid sajusummad väga erinevad. Enamus jõgedes langes veetase kvartali jooksul ühtlaselt, kuid mitmel jõel (Porijõgi, Leivajõgi, Kunda) esines hoogsademetest põhjustatud veetaseme tõuse. Septembri lõpu vihmasajud tõstsid jõgede veetasemeid, kuid kvartali kokkuvõttes jäid veetasemed pikaajalistest keskmistest madalamaks (v.a Ahja). Erakordset ja rekordilist madalat veetaset ei esinenud ning sarnased madalad veetasemed olid ka aastatel 2013 ja 2015. Kõige rohkem langes veetase alla pikaajalise keskmise Liivi lahe vesikonna jõgedes (vt tabel 1).

 

Kvartali suurimad äravoolud (70–100% pikaajalisest keskmisest) mõõdeti Emajõel, Narva ja Ahja jõgedel (vt tabeleid ja graafikuid). Väiksemad vooluhulgad (kuni 10% pikaajalisest keskmisest) registreeriti Leivajõel, Vihterpalu, Tagajõel, Kasari ja Luguse jõel. Aasta kolmanda kvartali äravool üle kogu Eesti oli juulis 40%, augustis 30% ja septembris 30% pikaajalisest keskmisest. Kokkuvõttes moodustas kvartali äravool 40% pikaajalisest keskmisest.

 

Alates juuli teisest dekaadist püsis õhutemperatuur normist kõrgem (juuli teises dekaadis isegi kuni 5,3 °C kõrgem), mis soodustas veetemperatuuri soojenemist ja veetaimestiku tugevat kasvu. Ka keskmisest madalamad veetasemed aitasid kaasa veetaimestiku hoogsale kasvule. Taimestiku mõju hakkas kahanema septembri lõpus.

 

Kvartali kõrgeimad veetemperatuurid esinesid juuli lõpus ja augusti alguses. Kõige kõrgemad veetemperatuurid registreeriti Valgu jaamas Velise jõel 29,9 °C, Tudulinna jaamas Tagajõel 29,7 °C (jaama rekord alates aastast 2010). Enamikus jaamades langesid veetemperatuurid alla 10 °C septembri viimastel päevadel.

 

 

Vähesed suvised sademed avaldasid oma mõju ka järvede veetasemetele. Veetase jäi Peipsi järves ja Võrtsjärves terve kvartali jooksul alla pikaajalist keskmist. Veetemperatuur tõusis Peipsi järves Mustvee jaamas maksimumini 27. juulil 27,8 °C ja Võrtsjärves Rannu-Jõesuu hüdromeetriajaamas 2. augustil (27,1 °C). Veetemperatuurid langesid alla 10 °C septembri lõpus (vt tabeleid ja graafikuid).

 

Mõnes hüdromeetriajaamas registreeriti mõõtmisajaloo vaadeldava kuu madalaimad veetasemed. Taheva hüdromeetriajaama veetase oli septembris 37 cm, mis on varasemast kuu miinimumist 8 sentimeetrit madalam. Peaaegu sama palju oli senisest juuli pikaajalisest miinimumist madalam Kirumpää jaama juulikuu veetase. Tudulinna hüdromeetriajaama Tagajõe augustikuine minimaalne äravool oli veidi madalam senisest ajaloolisest kuu miinimumist.

Valgu hüdromeetriajaamas Velise jõel esines lühiajaliselt augusti esimeses dekaadis seisev vesi, Luguse ojal esines seisev vesi sama kuu teisest dekaadist kuu lõpuni.

Kvartali jooksul esinesid ka mitmed veetaseme tõuse, mis ei olnud vihmahoogudest tingitud. Sauga jõe veetase Nurme jaamas tõusis juba enne sademeperioodi, mil tugev tuul merevee jõkke pressis ja veetaseme üheks päevaks ligi 50 cm kõrgemaks tõstis. Ahja jões oli veetase kvartali jooksul pikaajalisest keskmisest kõrgem paisutuse tõttu. Samuti olid keskmisele veetasemele lähedal Pärnu jõe ülemjooksu lisajõed (Vodja, Esna jõgi), mis on allikatoitelised.

Kvartaliülevaade pdf failina

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond koostab hüdroloogilise bülletääni iga kvartali järgse kuu 25. kuupäevaks. Bülletään on pooloperatiivne ülevaade veevarudest Eesti jõgedes ja järvedes, kus püsiseirejaamade abil seiret tehakse. Kogutud andmeid võrreldakse pikaajaliste keskmiste ja ekstreemsete väärtustega, et kirjeldada kui veevaene või -rohke lõppenud kvartal oli. NB! Bülletään ei anna täiuslikku ülevaadet kõigist hüdromeetriajaamade andmetest ning bülletäänis esitatu on esialgse seire tulemus, sest andmed ei ole läbinud lõppkontrolli. Algandmed väljastatakse soovijatele tasuta, kuid töödeldud andmed on tasulised. Telli omale huvipakkuvad andmed tellimisvormi kaudu või saada e-posti aadressile teenused@envir.ee

Hinda meid!