m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Arhiiv ja raamatukogu

Kuu keskmiste sademete summa kaart 1886-1900

Kuu keskmiste sademete summa kaart 1886-1900. Avaldatud väljaandes “Метеорологический вестник” artiklis “Обработка наблюдений дождемерной сети Императорского Лифляндского экономического общества”

Keskkonnaagentuuri raamatukogu meteoroloogia ja hüdroloogia kogu sisaldab eelkõige meteoroloogilist ja hüdroloogilist infot.

Raamatukogu rajati 1946. a. Eesti NSV Hüdrometeoroloogiateenistuse Valitsuse koosseisus. Samal aastal andsid raamatukogule osa oma materjalidest üle Punalipulise Balti Mere Laevastiku Mereobservatooriumi raamatukogu, Sisevete Uurimuse Büroo ja Tartu Ülikool. 2013. aastal ühendati endised Keskkonnateabekeskuse raamatukogu ja EMHI raamatukogu üheks raamatukoguks.

Raamatukogust leiab meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi aastaraamatuid, kuukirju, teatmikke, bülletääne, atlaseid, instituutide toimetisi, käsikirju, erialaraamatuid.

Kogu väärtuslikum osa on:

* Летописи Главной физической обсерватории (s.h. Pakri, Revel, Derpt, 1870-1914)

* Meteoroloogia aastaraamatud (Eesti, 1866-1937; Balti riigid s.h. Eesti, alates 1960.a.)
* Kliimateatmikud (endise Nõukogude Liidu territooriumi jm. kohta)
* Hüdrokeemilised bülletäänid ja aastaraamatud (Balti riigid, Leningradi oblast, 1964-1990)
* Mere aastaraamatud (Läänemeri, 1950-1989)
* Sisevete Uurimuse Büroo aastaraamatud (Eesti, 1924-1941)
* Hüdroloogilised teatmikud (endise Nõukogude Liidu territooriumi kohta)
* Каталоги ледников (endise Nõukogude Liidu territooriumi kohta)
* WMO seeriad (aruanded ja konverentside materjalid), millest mahukamad on World Climate Research Programme ja Global Climate Observing System.

* Erinevad juhendmaterjalid seire teostamiseks.

Asendiplaan raamatust “Viiekümneaastased keskmised meteoroloogilistest vaatlustest 1866-1915. a.a. Tartus”

Ligi 19 000 teavikust on umbes 25% raamatud, ülejäänud on jätkväljaanded. Umbes 75% teavikutest on vene keeles, ligi 10% eesti keeles.

Kontaktandmed:
Aadress: Mustamäe tee 33, Tallinn
Palume raamatukogu külastamise soovist ette teatada e-mailile klienditugi@envir.ee

Hinda meid!