m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

XML, ilmatikker

Ilm maailmas

  • Sademete hulka mõõdetakse reeglina kaks korda päevas, mõõtes alates eelmisest mõõtmisest mõõteanumasse kogunenud vee hulga (kui oli lumi siis sulatatakse see enne ära). Olenevalt jaama tüübist toimuvad need mõõtmised erineval ajal, vastavalt tulevad erinevad ka mõõteperioodid. Andmed ilmuvad vaid siis, kui vastav mõõtmine toimus.
  • Ilmaseisundi koodi (presentweather) kodeeritakse kahe erineva kooditabeliga sõltuvalt sellest, kas vaatluse teostas inimene või automaatseade. Millist kooditabelit kasutati, näitab teine label “mode”. Mõnedes jaamades toimuvad mõõtmised erineval ajal erinevalt (öösel ei ole vaatlejat kohal ja koodi annab automaat, päeval aga inimene).
  • Veebilehel tavaliselt näidatav ilma pilt pannakse reeglina kokku kolmest allikast: ilmaseisundi koodist (presentweather), tema kodeerimise tabeli infost (mode) ja pilvituse koodist (claudcovertotal). Viimast kasutatakse siis, kui ilmakoodile oma pilti ei vasta.
  • Paljud näitajad on kodeeritud vastavate WMO (World Meteorological Organization) kooditabelitega.

 

XML tag-ide selgitused

station – vaatlusjaama andmestik

code – jaama WMO kood

name-est – jaama eestikeelne nimetus

wind – tuulekiirus

winddirection – tuule suund (mõõdetakse ringi kraadides kellaosuti liikumise suunas, 0 kraadi ja ka 360 kraadi on põhjast, 90 kraadi idast, 180 kraadi lõunast, 270 läänest)

temperature – õhutemperatuur

dewpoint – kastepunkti temperatuur (sellel temperatuuril hakkaks vesi õhust hetkel kehtiva niiskuse ja rõhu juures välja kondenseeruma)

relativehumidity – suhteline õhuniiskus

precipitations – sademete hulk (mõõdetakse veesamba millimeetrites pindala ühikule mingi ajaperioodi jooksul)

precipitationsperiod – ajavahemik mille jooksul sademete hulk mõõdeti (summeeriti)

presentweather – ilmaseisundi kood (WMO kood, kaks erinevat kooditabelit sõltuvalt sellest kas vaatles inimene või automaat, kumba kasutada näitab teine label “mode”)

pressure – õhurõhk

pressuretendency – õhurõhu muutumise tendentsi kood 3 tunni jooksul (WMO kood)

pressurechange – õhurõhu muutus viimase kolme tunni jooksul

cloudcovertotal – summaarne pilvisus (WMO kood, kui suur osa taevast on pilvedega kaetud)

cloudcoverlow – alumiste pilvede hulk (WMO kood, kui suur osa taevast on kaetud alumiste pilvedega)

cloudbase – kõige madalamate pilvede kõrgus

coudtypelow – madalate pilvede tüüp (WMO kood)

cloudtypemed – keskmiste pilvede tüüp (WMO kood)

cloudtypehigh – kõrgete pilvede tüüp (WMO kood)

visibility – nähtavuskaugus

mode – kuidas ilmakood (presentweather) ja ilm vaatluste vahel (mida XML-is ei ole antud) mõõdeti (WMO kood, näitab kas inimese poolt või automaatseadmega või jäi üldse mõõtmata, sellest sõltub seal kasutatud kooditabel). Tabel on järgmine:

1 – inimese vaadeldud, kodeeritud kasutades käsijaama koode (weather codes 4677 and 4561);
2 – inimese vaadeldud ja olulisi nähtusi pole, kui siiski antud siis kodeeritud käsijaama koodidega (weather codes 4677 and 4561);
3 – inimesel vaatlemine ei õnnestunud;
4 – registreeritud automaatselt, aga kodeeritud ikkagi käsijaama koodidega (weather codes 4677 and 4561), seda praktiliselt ei esine;
5 – registreeritud automaatselt ja nähtusi pole;
6 – automaadil registreerimine ei õnnestunud;
7 – registreeritud automaatselt ja kodeeritud automaatjaama koodidega (weather codes 4680 and 4531)

Seejuures kooditabelid 4677 ja 4680 on presentwetheri omad ja 4561 ning 4531 ilm vaatluste vahel.

Inimese ja automaadi oluline vahe on see et automaat ei näe pilvitust ja üldse midagi mis toimub tema asukohast kaugemal!

units – näitab kasutatud mõõtühikuid

 

3 / 2 hindajat