m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

2011

Kliima ja vesi (23. märts 2011)

ETTEKANDED Päevakavapdf Pressiteade pdf
Avamine
Jaan Saar. EMHI peadirektor
Arvo Järvet. Eesti Veeühingu esimees
Atmosfääri tsirkulatsiooni muutused ja nende mõju sademetele
Mait Sepp, Jaak Jaagus. Tartu Ülikooli geograafia osakond
Eesti veeolude ajalised muutused
Arvo Järvet. Tartu Ülikooli geograafia osakond
Operatiivsed meremõõtmised Eestis – minevik, olevik ja mõtteid tulevikuks
Tarmo Kõuts. TTÜ Meresüsteemide Instituut
AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil
Leho Võrk. AS Tallinna Vesi
Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine
Mari Sepp. EMHI
BALTRAD projekt – Balti riikide ühise ilmaradarite andmevahetussüsteemi väljaarendamine
Tarmo Kaldma. EMHI
Revideerime rekordeid!
Ain Kallis. EMHI
wmd2011
konverents2011
STENDIETTEKANDED
A study of ASCAT wind measurements near coastal region of Estonia
Jekaterina Služenikina. EMHI
HIROMB EMHI-s
Juhan Hinnov. EMHI
Kuumast 2010.a suvest
Helle-Mare Raudsepp, ELUS Ilmahuvikeskus.
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Liigniiskusest ja põuast viimasel 10 aastal ja kahjustustest Eestimaa põldudel
Helle-Mare Raudsepp, ELUS Ilmahuvikeskus.
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Laguja taevas 2010
Tarmo Tanilsoo. Tartu Ülikool
„Radar ja tuul”
Willi Louvar, Elena Maltseva. EMHI
„EMHI teenindab… ”
Valeria Galuškina, Silve Grabbi. EMHI
Lennuklimatoloogia – lennunduse teenindamise oluline osa
Natalia Verbenko, Svetlana Pudova, Natalia Popova. EMHI
Pilvekütid jäädvustasid 2010. a. värvikad ilmasündmused
Jüri Kamenik. Tartu Ülikool
Fotonäitus „Pilte veest ja ilmast läbi fotosilma”
Tiina Tammets. EMHI
Näitus „Meie andmekogude materjalidest läbi sajandite”
EMHI
Hinda meid!