m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Hüdroloogiline info

sild

Pinnavee andmed

Sademed, auramine, pinnavee äravool.

Jõed ja ojad

 • veetase
 • vooluhulk
 • veetemperatuur
 • jäänähted

Järved ja veehoidlad

 • veetase
 • veetemperatuur (kaldaäärne, akvatooriumil)
 • jäänähted (jääpaksus, lumepaksus jääl)

Rannikumeri

 • veetase
 • veetemperatuur
 • jäänähted
 • soolsus

Välitööd

 • vooluhulkade, veetaseme, veetemperatuuri, jääpaksuse jne mõõtmine
 • jõe pikiprofiilid, termoprofiilid, sügavused ja kiirused
 • nivelleerimine
 • hüdrograafiline uurimine

Andmetöötlus ja arvutused

 • andmetöötlus (igapäevased/pikaajalised, keskmised, maksimumid, miinimumid)
 • hüdroloogiliste nähtuste esinemise korduvus ja tõenäosus
 • äravoolu modelleerimine
 • veebilanss (komponendid)
 • auramine (veepinnalt, maapinnalt)
 • üleujutuskõrguse ja -pindala määramine
 • hüdrograafid (tüüpiline, aastane jne)
 • hüdroloogiliste faaside (suurvesi, madalvesi, jääkateperiood) määramine
 • hüdroloogilised ülevaated (ajaline, ruumiline)
 • hüdroloogia aastaraamatud ja kataloogid
 • hüdroloogiline bülletään