m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Ülevaated

Hea klient, palun jäta meile tagasiside, kuidas jäid saadud informatsiooniga rahule SIIN

Hüdroloogiline bülletään 2018 II kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2018 I kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2017 IV kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2017 III kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2017 II kvartal (.pdf)soomaav
Hüdroloogiline bülletään 2017 I kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2016 IV kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2016 III kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2016 II kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2016 I kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2015 IV kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2015 III kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2015 II kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2015 I kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2014 IV kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2014 III kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2014 II kvartal (.pdf)
Hüdroloogiline bülletään 2014 I kvartal (.pdf)

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond koostab hüdroloogilise bülletääni iga kvartali järgse kuu hiljemalt 25. kuupäevaks. Bülletään on pooloperatiivne ülevaade veevarudest Eesti jõgedes ja järvedes, kus püsiseirejaamade abil seiret tehakse. Kogutud andmeid võrreldakse pikaajaliste keskmiste ja ekstreemsete väärtustega, et kirjeldada kui veevaene või -rohke lõppenud kvartal oli.

NB! Bülletään ei anna täiuslikku ülevaadet kõigist hüdromeetriajaamade andmetest ning bülletäänis esitatu on esialgse seire tulemus, sest andmed ei ole läbinud lõppkontrolli. Hüdroloogiline aastaraamat sisaldab lõpplikke hüdroloogilise seire tulemusi.

 

❯ Hüdroloogilised aastaraamatud ❮

Esimene hüdroloogiline aastaraamat trükiti 1924. a. Sisewete büroo poolt väljaandena, milles avaldati Eesti jõgede-järvede veepinna vaatlusandmeid, vooluhulga mõõtmiste andmeid, kokkuvõtteid uurimistöödest ning muid hüdroloogilisi vaatlus- ja mõõtmistulemusi, mis olid läbi viidud 1923. a. Varasemaid sisevete vaatlusandmeid oli avaldatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia  Observatooriumi poolt ja ka teistes tolleaegsetes trükistes. Hüdroloogilise aastaraamatu kui hüdroloogilise seire tulemusena tekkiva informatsiooni avalikustamise alguspunktiks loeme 1924. aastat, mil publitseeritud väljaanne sisaldas andmete avaldamise põhijooni, mida võib ära tunda tänasteski aastaraamatutes.

Hüdroloogiliste aastaraamatute sisu on ajas palju muutunud, kuid ülevaadete avaldamise eesmärk ja tähendus on püsinud sama: see on kokkuvõte lõppenud aasta hüdroloogilistest vaatlustest ja mõõtmistest riigi hüdromeetriavõrgus. Hüdroloogiliste vaatluste andmeid nagu veekogu veetase,  vooluhulk, jäänähted jt., on vajalikud veemajanduse korraldamiseks – äravoolu reguleerimine, maaparandus, vee võtmine, vesiehitiste rajamine jms.

2013. a. ilmus 90-nes hüdroloogiline aastaraamat. 90 aastat on pikk aeg ja hüdroloogilistes aastaraamatutes peegeldub meie ajalugu: muutused riigikorra vahetumistest ja hüdromeetriavõrgu administratiivsest kuuluvusest küll ühe või teise asutuse alluvusse. Kaks esimest trükist ilmusid ainult eestikeelsetena, kuid järgmised kuusteist aastat avaldati aastaraamatud nii eesti- kui saksakeelsetena. Edasi, ajaperioodil 1942-1990, olid aastaraamatud venekeelsed ning hüdroloogiline informatsioon Eesti territooriumi kohta moodustas osa endise NSVL territooriumil kogutud ja avaldatud hüdroloogilistest vaatlusandmetest.  Taasiseseisvumise järgselt aastast 1991, on aastaraamatud uuesti eestikeelsed koos ingliskeelsete tabelite pealkirjadega, kuid ilmuvad nüüd ainult digitaalsetena. Alates 2012. a. kevadest on kõik digitaalsed aastaraamatud ka avalikkusele kättesaadavad veebiaadressil www.ilmateenistus.ee